Multiplatformní karetní hra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Multiplatformní karetní hra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janků, Peter
dc.contributor.author Páč, Miroslav
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:17Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:17Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50867
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je prozkoumat vývoj multiplatformní karetní hry, včetně analýzy, grafického návrhu aplikace a popisu vývoje. Teoretická část se zabývá studiem herních enginů, co by měli obsahovat, výběrem známějších enginů ve světě a jejich výhodami a nevýhodami. Dále je čtenář seznámen s pojmem UML analýza, jejím využitím, rozdělením diagramů a důvody proč se používá. Praktická část popisuje výběr karetní hry a herního enginu. Zpracování UML analýzy a následnou práci a implementaci karetní hry. Výsledným produktem je vytvořená aplikace multiplatformní karetní hry, která je otestována na více platformách.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject herní engine cs
dc.subject UML analýza cs
dc.subject multiplatformní karetní hra cs
dc.subject unity cs
dc.subject game engine en
dc.subject UML analysis en
dc.subject multiplatform card game en
dc.subject unity en
dc.title Multiplatformní karetní hra
dc.title.alternative Cross-platform card game
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřena, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to examine the development of a multiplatform card game, including analysis, graphical application design and development description. The theoretical part deals with the study of game engines, what they should contain, the selection of more well-known engines in the world and their advantages and disadvantages. Furthermore, the reader is acquainted with the concept of UML analysis, its use, the distribution of diagrams and the reasons why it is used. The practical part describes the selection of card games and game engines. Processing of UML analysis and subsequent work and implementation of card games. The resulting product is a cross-platform card game application that is tested on multiple platforms.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61177
dc.date.submitted 2022-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
páč_2022_dp.pdf 4.259Mb PDF View/Open None
páč_2022_op.pdf 71.95Kb PDF View/Open None
páč_2022_vp.pdf 251.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account