Tvorba business modelu britské kavárny poskytující výuku angličtiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tvorba business modelu britské kavárny poskytující výuku angličtiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slinták, Karel
dc.contributor.author Hutařová, Marie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50875
dc.description.abstract Smyslem této diplomové práce je vytvoření business modelu britské kavárny poskytující výuku angličtiny ve svých prostorách. Součástí této kavárny bude také miniknihkupectví nabízející učebnice angličtiny a knihy od britských autorů. Aby mohl být takový business model vytvořen, bylo nezbytné provést analýzu podnikatelského prostředí. Pro tu je použita PESTE analýza, rozbor megatrendů v oblasti kavárnictví a výuky jazyků a dále Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Pro lepší pochopení potenciálních zákazníků kavárny je proveden kvantitativní výzkum. Na základě těchto analýz je vytvořený business model britské kavárny, který byl navržen pomocí metodiky Lean Canvas. Tato metodika umožňuje zhmotnit podnikatelský nápad. Výsledkem celé diplomové práce je vypracovaný business model, jehož jednotlivé stavební prvky jsou sice pouhými hypotézami, avšak mohou sloužit k ověření a zjištění vhodnosti business modelu v podnikatelské praxi.
dc.format 140 s. (272 381 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject business model cs
dc.subject Lean Canvas cs
dc.subject britská kavárna cs
dc.subject britské knihkupectví cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject Velká Británie cs
dc.subject business model en
dc.subject Lean Canvas en
dc.subject British café en
dc.subject British bookshop en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject Great Britain en
dc.title Tvorba business modelu britské kavárny poskytující výuku angličtiny
dc.title.alternative Designing a Business Model for a British Café Providing English Lessons
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is to design a business model for a British café giving English lessons on its premises. This café will also include a mini bookstore offering English textbooks and books by British authors. In order to design such a business model, it is necessary to analyse the business environment. For this reason, a PESTE analysis, an analysis of megatrends in the café industry and language learning, as well as Porter's five competitive forces analysis are used. Quantitative research is used to better understand the potential customers of the café. Based on these analyses, a business model for a British café is designed using the Lean Canvas methodology. This methodology allows the business idea to materialize. The result of the entire thesis is a designed business model, whose individual building blocks, although mere hypotheses, can be used to verify and detect the suitability of the business model in reality.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podnikání a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Entrepreneurship and Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika podniku a podnikání cs
dc.thesis.degree-program Business Administration and Entrepreneurship en
dc.identifier.stag 61111
dc.date.submitted 2022-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
hutařová_2022_dp.pdf 4.452Mb PDF View/Open None
hutařová_2022_op.docx 47.55Kb Unknown View/Open None
hutařová_2022_vp.docx 48.43Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account