Finanční analýza společnosti PEVEKO, s.r.o. za období 2004-2006 jako východisko posouzení hospodaření firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti PEVEKO, s.r.o. za období 2004-2006 jako východisko posouzení hospodaření firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrbját, Ladislav
dc.contributor.author Arnoštová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:24:02Z
dc.date.available 2010-07-16T09:24:02Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5087
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám vypracováním finanční analýzy pro společnost Peveko spol. s r. o. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace společnosti. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části se zabývám popisem finanční analýzy. V analytické části provádím vlastní finanční analýzu, ve které je posouzeno finanční zdraví firmy s následným vyhodnocením, které vyústilo v návrhy a doporučení na zlepšení situace. cs
dc.format 61 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 630954 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční poměrové ukazatele cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject oběžný majetek cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial ratio indices en
dc.subject assets en
dc.subject debts en
dc.subject long-term possession en
dc.subject short-term assets en
dc.subject shareholders' capital en
dc.subject foreign capital en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.title Finanční analýza společnosti PEVEKO, s.r.o. za období 2004-2006 jako východisko posouzení hospodaření firmy cs
dc.title.alternative Financial analysis of a company Peveko, Ltd in period 2004-2006 as way out of examination financial management of a company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2008-01-18
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is dealing with a financial analysis of a company Peveko, ltd. The purpose of this thesis is trying to suggest some specific precaution for improving the financial situation of the company. The whole thesis is divided into two main parts. The theoretic part includes the description of a financial analysis. In the practical part I am analyzing the financial situation and the financial health examination connected with this analysis core point. This analysis was evaluated and all has leaded in the proposals and recommendation for situation improvement. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7289
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
arnoštová_2008_bp.pdf 616.1Kb PDF View/Open
arnoštová_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
arnoštová_2008_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account