Psychosociální rizika zaměstnanců Policie České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Psychosociální rizika zaměstnanců Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselík, Petr
dc.contributor.author Vaňousová, Barbora
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:18Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50888
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou psychosociálních rizik na pracovišti. V teoretické části jsou charakterizována psychosociální rizika, zejména stres, jejich zvládání a možné důsledky. Dále je uveden výčet právních předpisů. Praktická část práce je věnována problematice psychosociálních rizik u zaměstnanců Policie České republiky. Pro získání požadovaných informací bylo využito kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazníkového šetření vlastní konstrukce. Na základě vyhodnocení provedeného šetření jsou navrhnuta možná opatření pro minimalizaci zkoumaných rizik.
dc.format 58 stran, 70308 znaků.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject psychosociální rizika cs
dc.subject stres cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject psychosocial risks en
dc.subject stress en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject quantitative research en
dc.title Psychosociální rizika zaměstnanců Policie České republiky
dc.title.alternative Psychosocial Risks of Employees of Police of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2022-05-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of psychosocial risks at a workplace. In the theoretical section, the psychosocial risks, namely stress, coping methods and possible consequences are described. A list of relevant legal regulations follows. The practical section of the thesis is dedicated to the issue of psychosocial risks of employees of the Police of the Czech Republic. Quantitative research was used to gather the required information, namely, a tailored questionnaire. Possible measures for minimalizing the examined risks are suggested based on the interpretation of the findings of the research.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60942
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
vaňousová_2022_dp.pdf 1.779Mb PDF View/Open None
vaňousová_2022_op.pdf 132.2Kb PDF View/Open None
vaňousová_2022_vp.pdf 226.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account