Nástroj pro zpracování obrazu a vyhodnocení experimentů s roboty typu Kilobot s využitím OpenCV a jazyka C/C++

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nástroj pro zpracování obrazu a vyhodnocení experimentů s roboty typu Kilobot s využitím OpenCV a jazyka C/C++

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pluháček, Michal
dc.contributor.author Svoboda, Petr
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:19Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:19Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50896
dc.description.abstract Práce popisuje možnosti OpenCV v oblasti detekce a sledování objektů v obraze pro účely experimentů s roboty typu Kilobot. Teoretická část se zaměřuje na popis vybraných metod pro detekci objektů v obraze, určení trajektorie, úhlů natočení a vzdálenosti od kamery, zejména pak na konvoluční neuronové sítě a algoritmus YOLO v5. V praktické části je popsáno trénování modelu YOLO v5 a výsledné řešení navržené open-source knihovny v jazyce C++.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kilobot cs
dc.subject OpenCV cs
dc.subject C++ cs
dc.subject Python cs
dc.subject DNN cs
dc.subject Microsoft Visual Studio cs
dc.subject Google Colab cs
dc.subject Detekce objektů v obraze cs
dc.subject Sledování bojektů v obraze cs
dc.subject Kilobot en
dc.subject OpenCV en
dc.subject C++ en
dc.subject Python en
dc.subject DNN en
dc.subject Microsoft Visual Studio en
dc.subject Google Colab en
dc.subject Object detection en
dc.subject Object tracking en
dc.title Nástroj pro zpracování obrazu a vyhodnocení experimentů s roboty typu Kilobot s využitím OpenCV a jazyka C/C++
dc.title.alternative A Tool for Image Processing and Evaluation of Experiments with Kilobot Robots Using OpenCV and C/C++ Language
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kotyrba, Martin
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The work describes the possibilities of OpenCV in the field of object detection and tracking for the purpose of experiments with Kilobots robots. The theoretical part focuses on the description of selected methods for detecting objects in the image, determining the trajec-tory, rotation angles and distance from the camera, especially on convolutional neural networks and the YOLO v5 algorithm. The practical part describes the training of the YOLO v5 model and the resulting solution of the designed open-source library in C++.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Informační technologie cs
dc.thesis.degree-program Information Technologies en
dc.identifier.stag 61200
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
svoboda_2022_dp.pdf 1.479Mb PDF View/Open None
svoboda_2022_op.pdf 112.8Kb PDF View/Open None
svoboda_2022_vp.pdf 245.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account