Zpracování keratinových odpadů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zpracování keratinových odpadů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Fialová, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:38:36Z
dc.date.available 2010-07-13T12:38:36Z
dc.date.issued 2006-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/508
dc.description.abstract Diplomová práce se v teoretické části zabývá keratinovým odpadem, především ovčí vlnou a zpracováním odpadu z kožedělného průmyslu. Experimentální část je zaměřena na enzymovou hydrolýzou ovčí vlny. V laboratorních podmínkách byly provedeny 2-fázové experimenty, při kterých byla rozložena ovčí vlna. V 1. fázi byla vlna předzpracována redukčním činidlem (2-mercaptoethanol) a v 2. fázi rozložena pomocí enzymu Savinase Ultra 16L. Byly stanoveny optimální podmínky hydrolýzy. Ovčí vlna je koželužský odpad, který obsahuje bílkovinu keratin, a ten je možno dále využít. Získaný keratinový hydrolyzát by mohl najít uplatnění v obalové technice, domácí kosmetice a zemědělství. cs
dc.format 73 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2393880 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject enzymová hydrolýza cs
dc.subject ovčí vlna cs
dc.subject keratin cs
dc.subject odpad cs
dc.subject hydrolyzát cs
dc.subject enzyme hydrolysis en
dc.subject fleece en
dc.subject keratin en
dc.subject waste en
dc.subject hydrolysate en
dc.title Zpracování keratinových odpadů cs
dc.title.alternative Processing of keratin waste en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mládek, Milan
dc.date.accepted 2006-06-09
dc.description.abstract-translated This graduation theses in it's theoretic part is engaged in keratin waste, especially fleece and processing leather indurstry wast. The experimental part is targeting the enzyme hydrolysis of fleece. A two stage experiments were performed under laboratory conditions, where fleece was decomposed. In the 1st phase the fleece was precultivated by reduction factor (2-mercaptoethanol). In the 2nd phase the fleece was decomposed by enzym Savinase Ultra 16L. An optimal conditions for hydrolysis were designated. Fleece is a tanning industry waste which contains protein keratin which can be further put to use. Aquired keratin hydrolysate could be used in wrapping technology, cosmetics, and agriculture. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2818
dc.date.assigned 2005-11-23
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
fialová_2006_dp.pdf 2.282Mb PDF View/Open
fialová_2006_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
fialová_2006_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account