Měření spokojenosti zaměstnanců v průmyslovém podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření spokojenosti zaměstnanců v průmyslovém podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Beli, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:19Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:19Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50903
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá měřením spokojenosti zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. Na základě literární rešerše rozebírá konkrétní části týkající se lidských zdrojů, interní komunikace, motivace, odměňování, vzdělávání zaměstnanců, spokojenosti v pracovním procesu a metodiky kvantitativního výzkumu. Zkoumá, jaký vliv má spokojenost zaměstnanců na chod základních procesů organizace průmyslové firmy. Cílem práce je vyhodnocení kvantitativního výzkumu měření spokojenosti dané firmy, provedení analýzy, ze které vyplynou doporučení na zlepšení procesů v měřených oblastech spokojenosti zaměstnanců.
dc.format 72 s.( 74 546 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject Employee satisfaction en
dc.subject work environment en
dc.subject internal communication en
dc.subject motivation en
dc.subject education en
dc.subject remuneration en
dc.subject quantitative research en
dc.title Měření spokojenosti zaměstnanců v průmyslovém podniku
dc.title.alternative Measuring Employee Satisfaction in an Industrial Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bureš, Vladislav
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with measuring employee satisfaction in an industrial company. Based on a literature search, it analyzes specific sections related to human resources, internal communication, motivation, remuneration, employee training and quantitative research methodology. It examines the impact of employee satisfaction on the running of the basic processes of an industrial company's organization. The aim of this work is to evaluate the measurement of employee satisfaction of the company, to perform an analysis, which will result in recommendations for improving processes in the measured areas of employee satisfaction.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62578
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
beli_2022_dp.pdf 2.191Mb PDF View/Open None
beli_2022_op.doc 111.5Kb Unknown View/Open None
beli_2022_vp.doc 122Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account