Sociální sítě v ochraně obyvatelstva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální sítě v ochraně obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Petr
dc.contributor.author Konečný, Lukáš
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:19Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:19Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50915
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na využití sociálních sítí v ochraně obyvatelstva. Teoretická část se zabývá základními pojmy a legislativou, které souvisí s danou problematikou. Následně je popsán princip sociálních sítí, kde je následně vytvořen soupis vybraných sociálních sítí. Praktická část se věnuje ochraně osobních údajů uživatelů sociálních sítí. Dále byla provedena analýza možností využití sociálních sítí vybraných subjektů ochrany obyvatelstva a analýza možností využití sociálních sítí vybranými subjekty ochrany obyvatelstva. Provedena byla také SWOT analýza. Na závěr byl vytvořen návrh nástroje subjektu ochrany obyvatelstva na vybraných sociálních sítích.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Facebook cs
dc.subject Instagram cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject subjekt ochrany obyvatelstva cs
dc.subject Twitter cs
dc.subject YouTube cs
dc.subject Facebook en
dc.subject Instagram en
dc.subject population protection en
dc.subject social network en
dc.subject entity of population protection en
dc.subject Twitter en
dc.subject YouTube en
dc.title Sociální sítě v ochraně obyvatelstva
dc.title.alternative Social Networks in the Population Protection
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomášek, Pavel
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated This diploma thesis focuses on the use of social networks in population protection. The theoretical part deals with the basic terms and legislation related to the issue. Nextly the principle of social networks was described, where was created a list of selected social networks. The practical part deals with the protection of personal data of social network users. Then, an analysis of the possibilities of the use of social networks by selected entity of population protection was carried out. SWOT analysis was also performed. Finally, a proposal for a tool of the population protection entity on selected social networks was created.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Population Protection en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 61856
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2022-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
konečný_2022_dp.pdf 8.119Mb PDF View/Open None
konečný_2022_op.pdf 144.0Kb PDF View/Open None
konečný_2022_vp.pdf 134.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account