Srovnání klasického modelování a fotogrammetrie při replikování reálného objektu ve VFX

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnání klasického modelování a fotogrammetrie při replikování reálného objektu ve VFX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Masník, Boris
dc.contributor.author Klemperer, Vojtěch
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:22Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:22Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50958
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelů pomocí běžných modelovacích nástrojů a postupů a porovnává je se skenovaným modelem pomocí fotogrammetrie. Dále se okrajově věnuje svícení pomocí HDRI map, které následně využívá v projektové části. Rozebírá a popisuje kompletní pracovní postup pro vznik obou modelů. Vzniklé modely porovnává na sérii filmových záběrů, do kterých jsou zasazené. Tyto záběry ilustrují použitelnost a finální dojem ze vzniklých 3D objektů. Práce dále odhaluje rozdíl v časové náročnosti obou postupů.
dc.format 58 s. (73 967 znaků a mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D model cs
dc.subject VFX cs
dc.subject vizuální efekty cs
dc.subject fotogrammetrie cs
dc.subject PBR cs
dc.subject textura cs
dc.subject HDRI cs
dc.subject 3D model en
dc.subject VFX en
dc.subject visual effects en
dc.subject fotogrammetry en
dc.subject PBR en
dc.subject texture en
dc.subject HDRI en
dc.title Srovnání klasického modelování a fotogrammetrie při replikování reálného objektu ve VFX
dc.title.alternative Comparison of classic modeling and photogrammetry when replicating a real object for VFX
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dedík, Ladislav
dc.contributor.referee Kolář, Pavel
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the creation of 3D models using common modelling tools and techniques and compares them with a scanned model using photogrammetry. Furthermore, it marginally discusses illumination using HDRI maps, which are then used in the project section. It discusses and describes the complete workflow for the creation of both models. The resulting models are compared on a series of film shots in which they are composited. These shots illustrate the usability and the final impression of the resulting 3D objects. The thesis further reveals the difference in the duration of the two processes.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Vizuální efekty cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Visual Effects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 60264
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
klemperer_2022_dp.pdf 6.586Mb PDF View/Open None
klemperer_2022_op.pdf 210.8Kb PDF View/Open None
klemperer_2022_vp.pdf 211.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account