[NEOBHÁJENO] Manažment vývoja hier

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Manažment vývoja hier

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žáček, Petr
dc.contributor.author Panáček, Martin
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:22Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:22Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50964
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá problematikou vývoja a manažmentu herných projektov. Hlavným cieľom tejto práce je poskytnúť súčasným a aj budúcim producentom nástroj, vďaka ktorému získajú základné povedomie o tom ako viesť herné projekty. Informácie získané z teoretickej časti testujeme v praxi pomocou dvoch prípadových štúdií, vďaka ktorým si priblížime ako sú vedené herné projekty v reálnom svete. Následne na zá klade výstupov z jednotlivých štúdií a teórie, sme spísali doporučenia aplikovateľné na manažment herných projektov.
dc.format 85
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Herný vývoj cs
dc.subject extrémne programovanie cs
dc.subject scrum cs
dc.subject waterfall cs
dc.subject agilný vývoj cs
dc.subject Game development en
dc.subject extreme programming en
dc.subject scrum en
dc.subject waterfall en
dc.subject agile development en
dc.title [NEOBHÁJENO] Manažment vývoja hier
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Game Development Management
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Švejda, Jaromír
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issues of development and management of game projects. The main goal of this work is to provide current and future producers with a tool that will give them a basic understanding of how to lead game projects. In the practical part, we put into use the information obtained from the theoretical part in practice using two case studies, thanks to which we will get closer to how game projects are conducted in the real world. Subsequently, based on the results of individual studies and theory, we wrote recommendations applicable to the management of game projects.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Informační technologie cs
dc.thesis.degree-program Information Technologies en
dc.identifier.stag 61179
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
panáček_2022_dp.pdf 1.730Mb PDF View/Open None
panáček_2022_op.pdf 235.6Kb PDF View/Open None
panáček_2022_vp.pdf 382.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account