Analýza hodnotového toku výrobku ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hodnotového toku výrobku ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondra, Pavel
dc.contributor.author Břeňová, Aneta
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50974
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá mapováním hodnotového toku výrobku ve vybrané společnosti. Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy výrobního procesu vybraného výrobku ve vybrané společnosti doporučit návrhy na zlepšení současného stavu daného výrobního procesu. Pro proces analýzy výrobního procesu výrobku byly využity metody pozorování, měření práce a dotazování pracovníků. Za pomoci využitých metod a mapování hodnotového toku výrobku bylo identifikováno plýtvání v procesu. Podle navržených možností zlepšení výrobního procesu byla vytvořena mapa hodnotového toku budoucího stavu, která je výstupem bakalářské práce. Návrhy na zlepšení jsou zahrnuty do mapy toku hodnot budoucího stavu a ekonomicky zhodnoceny.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Proces cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject mapování hodnotového toku cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject Process en
dc.subject Lean manufacturing en
dc.subject Waste en
dc.subject Value stream mapping en
dc.subject Value en
dc.title Analýza hodnotového toku výrobku ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Analysis of the Product Value Stream in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pivnička, Michal
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s thesis deals with value stream mapping of the chosen product in the selected company. The main aim of the Bachelor´s thesis is to suggest proposals to improve the current state of the production process of the chosen product in the selected company, based on the analysis of the production process. To analyse the production process of the product, the methods of observation, work measurement and employee interviews were used. With the help of the used methods and value stream mapping of the product, the wastage in the process was identified. According to the suggested improvements of the production process, a future state value stream map was created, which is the output of the Bachelor´s thesis. The suggested improvements are included in the value stream map of the future state and economically evaluated.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61791
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
břeňová_2022_dp.pdf 3.140Mb PDF View/Open None
břeňová_2022_op.docx 47.80Kb Unknown View/Open None
břeňová_2022_vp.pdf 214.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account