Porovnání JavaScript frameworků Angular, Vue a React

DSpace Repository

Language: English čeština 

Porovnání JavaScript frameworků Angular, Vue a React

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vala, Radek
dc.contributor.author Františák, Martin
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50983
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání JavaScript frameworků Angular, Vue a React prostřednictvím demonstrační aplikace. Úvod práce seznamuje s problematikou tvorby webové aplikace a volby frameworků. Teoretická část navazuje charakteristikou struktury a základních konceptů dle způsobu využití. Úvod praktické části se věnuje představení a stanovení požadavků pro demonstrační aplikaci. Dále je znázorněno rozložení prvků uživatelského rozhraní dle grafického návrhu aplikace. Praktická část navazuje stanovením parametrů k porovnání, které jsou sestaveny k objektivnímu zhodnocení. Závěr práce je věnován po-rovnání dle stanovených parametrů a zhodnocení výsledků.
dc.format 64 s. (76 635 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Angular cs
dc.subject Vue cs
dc.subject React cs
dc.subject framework cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject porovnání cs
dc.subject JavaScript cs
dc.subject Angular en
dc.subject Vue en
dc.subject React en
dc.subject framework en
dc.subject web application en
dc.subject comparison en
dc.subject JavaScript en
dc.title Porovnání JavaScript frameworků Angular, Vue a React
dc.title.alternative Comparison of JavaScript Frameworks Angular, Vue, and React
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žáček, Petr
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis focuses on comparing the JavaScript frameworks Angular, Vue, and React through a demonstration application. The introduction of the thesis presents the issues of web application development and the choice of frameworks. The theoretical part follows by characterizing the structure and basic concepts according to the application. The introduction of the practical part is devoted to the introduction and stanovation of the requirements for the demonstration application. Furthermore, the layout of the user-interface elements ac-cording to the graphical design of the application is shown. The practical part is followed by setting parameters for comparison, which are compiled for objective evaluation. The conclusion of the work is devoted to the comparison according to the established parameters and the evaluation of the results.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61120
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
františák_2022_dp.pdf 4.527Mb PDF View/Open None
františák_2022_op.pdf 221.8Kb PDF View/Open None
františák_2022_vp.pdf 217.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account