Vytvoření nového business modelu pro cestovní kancelář Delta Reisen

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vytvoření nového business modelu pro cestovní kancelář Delta Reisen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Roubalík, Štěpán
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:23Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50996
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nového business modelu pro vybranou cestovní kancelář. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část popisuje podnikatelské prostředí firmy a trh cestovního ruchu. Analytická část obsahuje analýzu podniku a jejího okolí a rovněž obsahuje analýzu aktuálního business modelu podniku a ekonomickou analýzu podniku. Na základě těchto analýz je vypracován nový business model, který by měl sloužit ke zvýšení zisků cestovní kanceláře.
dc.format 86 s. (117 816 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní kancelář cs
dc.subject cestovního ruch cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject SLEPTE analýza cs
dc.subject Porterova analýza pěti sil cs
dc.subject business model cs
dc.subject Travel agency en
dc.subject Tourism en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject SLEPTE analysis en
dc.subject Porter's five forces analysis en
dc.subject business model en
dc.title Vytvoření nového business modelu pro cestovní kancelář Delta Reisen
dc.title.alternative Creation of a New Business Model for Travel Agency Delta Reisen
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated This masters theses deals with creation of a new business model for chosen travel agency. This theses consists of two parts, a theoretical and practical. Theoretical part describes business environment and market of tourism. Analytic part contains analysis of the company and its surroundings and also contains analysis of the actual business model and economical analysis of the company. The new business model is formed based on these analysis and should lead the company towards the higher profits.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podnikání ve službách cestovního ruchu cs
dc.thesis.degree-discipline Entrepreneurship in Tourism Services en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika podniku a podnikání cs
dc.thesis.degree-program Business Administration and Entrepreneurship en
dc.identifier.stag 61252
dc.date.submitted 2022-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
roubalík_2022_dp.pdf 3.739Mb PDF View/Open None
roubalík_2022_op.docx 47.43Kb Unknown View/Open None
roubalík_2022_vp.docx 47.95Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account