Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti Kordárna Plus a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti Kordárna Plus a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozubíková, Ludmila
dc.contributor.author Finferová, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:24Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:24Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51005
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu nákladů ve společnosti Kordárna Plus a.s . v letech 2017-2020. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první části jsou zpracovány teoretické poznatky, které se týkají analýzy nákladů a jsou následně aplikované v navazující praktické části. V úvodu praktické části je představena společnost Kordárna Plus a.s. a poté provedena analýza nákladů. Náklady byly rozděleny podle druhového členění a dále také podle jejich vztahu k objemu prováděných výkonů. Poslední část obsahuje odhad nákladových funkcí a výpočet bodu zvratu a bezpečnostního koeficientu. Práce dále přináší vyhodnocení výsledků provedené analýzy a návrhy doporučení, které by měly vést ke zlepšení řízení nákladů.
dc.format 90 s. (130 201 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject nákladová funkce cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject Costs en
dc.subject Variable Costs en
dc.subject Fixed Costs en
dc.subject Cost Function en
dc.subject Break Even Point en
dc.title Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti Kordárna Plus a.s.
dc.title.alternative Cost Analysis and Cost Management in Kordárna Plus a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slinták, Karel
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the cost analysis in the company Kordárna Plus a.s. in the years 2017-2020. The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the first part, the theoretical knowledge related to cost analysis is elaborated and is subsequently applied in the subsequent practical part. In the introduction of the practical part, the company Kordárna Plus a.s. is introduced and then the cost analysis is performed. The costs were divided according to their type and also according to their relation to the volume of performed activities. The last part contains the estimation of cost functions and the calculation of the break even point. The thesis also presents an evaluation of the results of the analysis, recommendations for the company and own findings.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Business Economics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 61504
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
finferová_2022_dp.pdf 2.284Mb PDF View/Open None
finferová_2022_op.docx 48.45Kb Unknown View/Open None
finferová_2022_vp.docx 49.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account