Význam sponzoringu českých esportových akcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam sponzoringu českých esportových akcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Bolcek, Pavel
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:26Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:26Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51046
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sponzoringem a jeho významem v rámci českých esportových akcí. Teoretická část práce obsahuje základní pojmy z oblasti sponzoringu, esportu, částečně event marketingu a popis výzkumných metod použitých v práci. Praktická část analyzuje český esportový trh, přičemž využívá sekundární data, dále zkoumá primární data získaná z individuálních rozhovorů a dotazníku, zaměřující se na vztah organizátorů eventů, sponzorů a návštěvníků ke sponzoringu ve stanoveném odvětví. Z výsledků analýzy a primárních dat je následně navržena komunikační strategie pro sponzoring esportových akcí v projektové části.
dc.format 105 s. (186 250 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sponzoring cs
dc.subject esport cs
dc.subject esportová akce cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject sponsorship en
dc.subject esport en
dc.subject esport event en
dc.subject event marketing en
dc.title Význam sponzoringu českých esportových akcí
dc.title.alternative The Importance of Sponsoring Czech Esport Events
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wroblowská, Zuzana
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on sponzoring and it's importance within Czech sports events. The theoretical part of the thesis contains basic terminology of sponsorship, esport, event marketing and a description of research methods used. The practical part of the thesis analyzes the Czech esport market using secondary data. The thesis further examines primary data obtained from individual interviews and survey, focusing on the relationship of event organizers, sponsors and visitors to sponsorship in given industry. Subseqently, the results of the analysis and primary data were used to create communication strategy for sponsoring esport events.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62520
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
bolcek_2022_dp.pdf 2.964Mb PDF View/Open None
bolcek_2022_op.doc 117Kb Unknown View/Open None
bolcek_2022_vp.doc 95.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account