Projekt zefektivnění materiálových toků ve společnosti OP CABLE s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění materiálových toků ve společnosti OP CABLE s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Tolar, Jakub
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:27Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:27Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51064
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění materiálového toku ve firmě OP CABLE, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku logistiky a základních oblastí podnikové logistiky. Dále se zabývá materiálovým a informačním tokem, včetně analýzy a plýtvání. Posledními body teoretické části jsou zásobování a skladování. Praktická část je zaměřena na posouzení a zhodnocení stávajícího materiálového toku. Ze získaných informací jsou následně vypracovány návrhy ke zlepšení stávajícího stavu materiálového toku. Na závěr diplomové práce jsou návrhy ekonomicky zhodnoceny.
dc.format 100 s. (122 431 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject informační tok cs
dc.subject zásobování cs
dc.subject skladování cs
dc.subject logistics en
dc.subject material flow en
dc.subject information flow en
dc.subject supply en
dc.subject storage en
dc.title Projekt zefektivnění materiálových toků ve společnosti OP CABLE s.r.o.
dc.title.alternative Project of Streamlining Material Flows in Company OP CABLE s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the proposal for improvement of the material flow in the company OP CABLE, s.r.o. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on the characteristics of logistics and basic areas of corporate logistics. It also deals with material and information flow, including analysis and waste. The last points of the theoretical part are supply and storage. The practical part is focused on the assessment and evaluation of the existing material flow. From the obtained information, proposals for the current state of the material flow are subsequently developed. At the end of the diploma thesis, the proposals are economically evaluated.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 60421
dc.date.submitted 2022-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
tolar_2022_dp.pdf 4.401Mb PDF View/Open None
tolar_2022_op.docx 52.23Kb Unknown View/Open None
tolar_2022_vp.pdf 766.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account