Fuzz testování embedded software

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fuzz testování embedded software

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Kulhavá, Pavlína
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:27Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:27Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51077
dc.description.abstract Cílem této práce bylo analyzovat volně dostupné fuzz frameworky, zjistit, zda je možné použít tyto frameworky při testování embedded softwaru a navrhnout možné strategie pro jejich fuzz testování. Analýza fuzz frameworků proběhla po teoretické stránce a jednalo se čistě o zjištění co jaký framework umí a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. Pro fuzz testování byl vybrán volně dostupný projekt ze stránek MCUXpresso SDK, na kterém došlo k implementaci dvou navržených strategií pro fuzz testování. Z obou strategií nakonec vyšla úspěšnější druhá strategie, ve které došlo k separaci funkce z kódu a otestování ji samostatně místo toho, aby došlo k otestování celého programu, o což se snažila strategie číslo jedna.
dc.format 67
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fuzz cs
dc.subject fuzz testování cs
dc.subject fuzzery cs
dc.subject emebeded software cs
dc.subject fuzzing frameworky cs
dc.subject Fuzz en
dc.subject Fuzz testing en
dc.subject Fuzzers en
dc.subject embedded software en
dc.subject fuzz frameworks en
dc.title Fuzz testování embedded software
dc.title.alternative Fuzz Testing of Embedded Software
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mudrík, Samuel
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to analyze freely available fuzz frameworks, see if it's possible to use these frameworks on testing embedded software and design possible strategies for their fuzz testing. Analysis of fuzz framework was on the theoretical side and it was purely about finding out what frameworks can do and what are their advantages and disadvantages. For fuzz testing freely available project from MCUXpresso SDK website was selected. On this project two of the designed strategies were implemented. In the end a more successful strategy was the second one, in which the function was separated from the code and tested separately instead of testing the entire program what was that number one strategy trying to do.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61157
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
kulhavá_2022_dp.pdf 3.157Mb PDF View/Open None
kulhavá_2022_op.pdf 145.0Kb PDF View/Open None
kulhavá_2022_vp.pdf 263.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account