Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace v sociálním podniku MISTKA SEWING, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace v sociálním podniku MISTKA SEWING, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Vrbková, Denisa
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:28Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:28Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51099
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zlepšení současného stavu marketingové komunikace v sociálním podniku MISTKA SEWING, s.r.o. Diplomová práce se dělí do tří částí. Cílem teoretické části bylo zpracovat literární rešerši týkající se oblasti marketingové komunikace a následně vytvořit teoretická východiska pro praktickou část. Cílem praktické části byla analýza současného stavu marketingové komunikace v sociálním podniku MISTKA SEWING, s.r.o. za pomocí vybraných marketingových analýz. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen projekt zaměřený na zlepšení současného stavu marketingové komunikace v sociálním podniku. Byla rovněž zpracována i časová, nákladová a riziková analýza projektu.
dc.format 109 s., 5 s. p. (167 075 zn.)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject propagace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject sociální podnik cs
dc.subject Promotion en
dc.subject Advertising en
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Social Enterprise en
dc.title Projekt zlepšení současného stavu marketingové komunikace v sociálním podniku MISTKA SEWING, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Improvement of Current State of Marketing Communication in the Social Enterprise MISTKA SEWING, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2022-06-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on improving the current state of marketing communication in the social enterprise MISTKA SEWING, s.r.o. The diploma thesis is divided into three parts. The aim of the theoretical part was to process a literature search related to the field of marketing communication and then create a theoretical basis for the practical part. The aim of the practical part was the analysis of the current state of marketing communication in the social enterprise MISTKA SEWING, s.r.o. using selected marketing analyses. Based on the results, a project was created aimed at improving the current state of marketing communication in the social company. The time, cost and risk analysis of the project was also prepared.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Marketing management cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management a marketing cs
dc.thesis.degree-program Management and Marketing en
dc.identifier.stag 61826
dc.date.submitted 2022-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
vrbková_2022_dp.pdf 3.748Mb PDF View/Open None
vrbková_2022_op.pdf 206.1Kb PDF View/Open None
vrbková_2022_vp.docx 41.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account