Vliv úpravy vstřikovací formy PVD povlaky na vstřikovací cyklus a povrchové vlastnosti výrobku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv úpravy vstřikovací formy PVD povlaky na vstřikovací cyklus a povrchové vlastnosti výrobku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Lenka
dc.contributor.author Pokorná, Adriana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:29Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:29Z
dc.date.issued 2022-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51124
dc.description.abstract Bakalářská práce se v teoretické části zabývá metodou PVD povlakování a různými modifikacemi této metody. Následně byl popsán vstřikovací cyklus a povrchovými defekty výrobků vyrobené vstřikováním. V praktické části byl zkoumán vliv materiálů forem (ocelové a duralové) na smrštění výrobku, přilnavost výrobku k formě a jeho deformaci. Byl proveden širokoúhlý rozptyl rentgenového záření a byla zjištěna krystalinita výrobků u vybraných materiálů.
dc.format 75 s. (57 830 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PVD cs
dc.subject povlakování cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject WAXS cs
dc.subject deformace cs
dc.subject smrštění polymeru cs
dc.subject PVD en
dc.subject coating en
dc.subject injection molding en
dc.subject WAXS en
dc.subject deformation en
dc.subject polymerization en
dc.subject shrinkage en
dc.title Vliv úpravy vstřikovací formy PVD povlaky na vstřikovací cyklus a povrchové vlastnosti výrobku
dc.title.alternative The influence of PVD coatings of injection mold on injection molding cycle and surface properties of products
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Lubomír
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals in the theoretical part with the PVD coating method and modifications of the method. Subsequently, the injection molding cycle and the surface defects of the injection molded products were described. The practical part examined the influence of mold materials (steel and duralumin) on the shrinkage of the product, the adhesion of the product to the mold and its deformation. Wide-angle x-ray scattering was performed and the crystallinity of the products of selected materials was determined.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Polymerní materiály a technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Polymeric Materials and Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Materiály a technologie cs
dc.identifier.stag 62704
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
pokorná_2022_dp.pdf 4.388Mb PDF View/Open None
pokorná_2022_op.pdf 253.5Kb PDF View/Open None
pokorná_2022_vp.pdf 295.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account