Hodnocení jakosti povrchu rotačních dílů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení jakosti povrchu rotačních dílů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubišová, Milena
dc.contributor.author Loubal, Jiří
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:30Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:30Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51127
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením jakosti povrchů rotačních dílů zpracovaných soustružením, broušením a válečkováním. Teoretická část popisuje základní rozdělení technologií obrábění. Rovněž se zabývá popisem norem ČSN EN ISO 4287, 4288 a 25175-2, které se zabývají tímto tématem. V neposlední řadě nahlédne na exploratorní analýzu dat. Praktická část se věnuje měření jednotlivých vzorků a jejich následnému statistickému vyhodnocení.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject soustružení cs
dc.subject broušení cs
dc.subject válečkování cs
dc.subject drsnost povrchu cs
dc.subject bezkontaktní měření povrchu cs
dc.subject turning en
dc.subject grinding en
dc.subject rolling en
dc.subject surface roughness en
dc.subject non-contact surface measurement en
dc.title Hodnocení jakosti povrchu rotačních dílů
dc.title.alternative Surface Quality Evaluation of Rotating Parts
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Měřínská, Dagmar
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the evaluation of surface quality of rotating parts processed by turning, grinding and rolling. The theoretical part descibes the basic divison of machining technologies. It also deals with the description of standards ČSN EN ISO 4287, 4288, and 25175-2, which deal with this topic. Last but not least, it looks at exploratory data analysis. The practical part is devoted to the measurement of individual samples and their subsequent statistical evaluation.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 59535
dc.date.submitted 2022-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
loubal_2022_dp.pdf 3.453Mb PDF View/Open None
loubal_2022_op.pdf 829.3Kb PDF View/Open None
loubal_2022_vp.pdf 853.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account