Analýza hospodaření neziskové organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza hospodaření neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana cs
dc.contributor.author Pechalová, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:35:40Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5112
dc.description.abstract V bakalářské práci je provedena analýza hospodaření neziskové organizace a jsou formulována doporučení ke zmírnění problému cash flow NO ve vztahu k jejímu způsobu financování. Jako modelový objekt byla vybrána nezisková organizace Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. Veselí nad Moravou, které pracuje zejména v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy a osvěty. V textu jsou zpracovány literární prameny vztahující se k fungování neziskových organizací v České republice, jejich hospodaření a rozpočtům. Hlavní část je věnována analýze hospodaření konkrétní neziskové organizace pomocí některých ukazatelů finanční analýzy, jsou zde provedeny rozbory rozpočtů a cash flow jednotlivých projektů realizovaných v rámci činnosti organizace. cs
dc.format 70 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 840215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2028 cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject hospodaření cs
dc.subject analýza cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject non-profit-making organization en
dc.subject financing en
dc.subject analysis en
dc.subject costs en
dc.subject returns en
dc.subject assets en
dc.subject debts en
dc.subject budget en
dc.subject cash flow en
dc.title Analýza hospodaření neziskové organizace cs
dc.title.alternative Analyse the financing of a non-profit-making organization en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nejezchleba, Miroslav cs
dc.date.accepted 2008-06-12 cs
dc.date.vskp-available 2028-05-23
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis attempts to analyse the financing of a non-profit-making organization and suggests appropriate measures that would lessen the impact of the problematic cash flow of the non-profit-making organization in relation to its way of financing. I have chosen to work with the example of Bílé Karpaty Education and Information Centre (Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.) - an environmental non-governmental non-profit-making organization based in Veselí nad Moravou. My thesis includes the research of sources that provide information on how non-profit-making NGOs work and on the ways of financing and budget preparation these organizations use. The main part focuses on the financial analysis of Bílé Karpaty Education and Information Centre which was prepared with the help of some financial analysis indicators, on the analysis of budgets and budget preparation methods, and on cash flow of individual projects Bílé Karpaty Education and Information Centre has worked on. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9254
dc.date.assigned 2008-03-21 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pechalová_2008_bp.pdfBlocked 820.5Kb PDF View/Open
pechalová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
pechalová_2008_op.pdf 52.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account