Vývoj kybernetických hrozeb v době pandemie Covid-19

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj kybernetických hrozeb v době pandemie Covid-19

Show simple item record

dc.contributor.advisor Králík, Lukáš
dc.contributor.author Slavković-Raco, Lazar
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:30Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:30Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51133
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na bezpečnost a ochranu kyber prostoru v různých sekto-rech. Konkrétně se zabývá průzkumem vývoje kyber prostoru během pandemie Covid-19 v oblastí státních nemocnic a podniků bez ohledu na velikosti firmy. V práci jsou vysvětle-ny základní pojmy kyber bezpečnosti, které jsou spojený s touto problematikou. Uvedeny jsou nejčastější a majoritní hrozby, které se vyskytují v kyber prostoru, společně se způsoby, jakými se lze v kyber prostoru chránit.
dc.format 47 s. (7680 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyber prostor cs
dc.subject kyber bezpečnost cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject informační technologie cs
dc.subject pandemie cs
dc.subject Covid-19 cs
dc.subject cyberspace en
dc.subject cyber security en
dc.subject security en
dc.subject information technology en
dc.subject pandemic en
dc.subject Covid-19 en
dc.title Vývoj kybernetických hrozeb v době pandemie Covid-19
dc.title.alternative Evolution of Cybersecurity Threats During the Covid-19 Pandemic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the security and protection of cyberspace in various sectors. Specifically it deals with the development of cyberspace during the Covid-19 pandemic in areas of state hospitals and businesses, regardless of the size of the company. The thesis explains the basic concepts of cyber security, which are associated with this issue. The most common and major threats that occur in cyberspace are listed, along with the ways in which cyberspace can be protected.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61197
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
slavković-raco_2022_dp.pdf 1.857Mb PDF View/Open None
slavković-raco_2022_op.pdf 216.9Kb PDF View/Open None
slavković-raco_2022_vp.pdf 255.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account