[NEOBHÁJENO] Umírání a smrt pohledem pracovníků v sociálních službách

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Umírání a smrt pohledem pracovníků v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Štec, Marek
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:32Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:32Z
dc.date.issued 2022-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51185
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je problematika paliativní a hospicové péče poskytované lidem v terminálním stádiu života. Cílem práce je shrnout aktuální dostupné poznatky o současných možnostech důstojného umírání, ve kterém má pracovník sociálních služeb svou specifickou roli. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část přináší poznatky o stárnutí, stáří, umírání a smrti, o rozdílech mezi domácím a institucionálním modelem umírání. Mapuje také současné uspořádání podpory a pomoci umírajícím jako jsou podpůrné sociální a zdravotní služby při domácí péči, systém paliativní nebo hospicové péče a úlohu pracovníka sociální péče v tomto systému. Praktická část poté přináší hloubkový rozhovor s pracovníkem sociálních služeb v systému hospicové péče a odpovídá tak na otázky týkající se jeho role v procesu umírání a smrti.
dc.format 49 s.(80 469 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Paliativní péče cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject umírání cs
dc.subject Palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject social worker en
dc.subject dying en
dc.title [NEOBHÁJENO] Umírání a smrt pohledem pracovníků v sociálních službách
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Views on Death and Dying among Health Care Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2022-05-27
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is issue of palliative and hospice care provided to people in the terminal stage of their life. The aim of this work is to summarize the current available knowledge on the current possibilities of dying with dignity, in which a social worker is to play his specific role. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part brings knowledge about aging, old age, dying and death, about differences between home and institutional model of dying. It also maps the current organization of support and assistance to the dying, such as supportive social and health services in home care, the palliative or hospice care system and role of a social care worker in this system. The practical part brings then an in-depth interview with a social worker in the hospice care system and in this way, it answers questions about his role in during the process of dying and death.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 61522
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2022-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
štec_2022_dp.pdf 1.880Mb PDF View/Open None
štec_2022_op.docx 17.56Kb Unknown View/Open None
štec_2022_vp.docx 17.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account