Knihy poezie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Knihy poezie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Noga, Pavel
dc.contributor.author Turková, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:32Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:32Z
dc.date.issued 2021-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51186
dc.description.abstract Předmětem teoretické části mé bakalářské práce jsou knihy poezie. Zaměřuji se na vizuální poezii 20. století a její představitele ze zahraniční i tuzemska. Pozornost také věnuji fenoménu dlouholetého vydávání sbírky Kytice a uvádím některé příklady. Zmiňuji ediční řady poezie v rámci vybraných českých nakladatelství, také antologie Nejkrásnější české básně a uvádím i příklady knih poezie pro dětské čtenáře. V závěru se zaobírám poezií na internetu. Poznatky a příklady z teoretické práce mě nasměrovaly k vlastnímu návrhu ediční řady knih poezie, které se věnuji v praktické části.
dc.format 61
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject poezie cs
dc.subject knihy poezie cs
dc.subject ediční řada cs
dc.subject knižní obálky cs
dc.subject nakladatelství cs
dc.subject poezie na internetu cs
dc.subject poetry en
dc.subject poetry books en
dc.subject edition series en
dc.subject book cover en
dc.subject publishing en
dc.subject poetry on the internet en
dc.title Knihy poezie
dc.title.alternative Poetry Books
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Náhliková, Jana
dc.date.accepted 2022-06-14
dc.description.abstract-translated The subject of the theoretical part of my bachelor thesis are books of poetry. I focus to the visual poetry of the 20th century and I give examples of authors from home scene and abroad. I also pay attention to the phenomenon of long-term publishing of the Kytice collection. I mention the poetry series of selected publishers, the anthology The Most Beautiful Czech Poems, and I also give examples of poetry books for children. Finally, I deal with poetry on the Internet. Examples from the theoretical work led me to my own design of a series of books of poetry, which I desrcibe in the practical part.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 62253
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
turková_2022_dp.pdf 12.10Mb PDF View/Open None
turková_2022_op.pdf 187.5Kb PDF View/Open None
turková_2022_vp.pdf 196.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account