Moderní trendy vystrojení profesionálního vojáka budoucnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Moderní trendy vystrojení profesionálního vojáka budoucnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vičar, Dušan
dc.contributor.author Piknerová, Martina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:32Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:32Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51190
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá výstrojí vojáka z povolání se zaměřením na moderní trendy ve výstroji. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zpracována na základě literární rešerše řešené problematiky výstroje, posouzení nynějšího stavu a porovnání s vybranými armádami a pojednává o nových trendech. V praktické části práce je zpracováno dotazníkové šetření vojáků v činné službě, které vyhodnocuje spokojenost se soudobou výstrojí Armády České republiky a podává konkrétní návrhy na modernizaci nynějšího stavu. V závěru práce jsou formulována konkrétní opatření k implementaci vybraných trendů do výstroje profesionálního vojáka budoucnosti.
dc.format 67 s. (105 859 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Armáda České republiky cs
dc.subject moderní trendy cs
dc.subject výstroj cs
dc.subject voják cs
dc.subject Army of the Czech Republic en
dc.subject modern trends en
dc.subject equipment en
dc.subject soldier en
dc.title Moderní trendy vystrojení profesionálního vojáka budoucnosti
dc.title.alternative Modern Trends in the Equipment of the Professional Soldier of the Future
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2022-05-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the equipment of a professional soldier with a focus on modern trends in equipment. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is based on a literature search on the issues of equipment, assessment of the current state and comparison with selected armies and discusses new trends. The practical part of the work is a questionnaire survey of soldiers in active service, which evaluates satisfaction with the current equipment of the Army of the Czech Republic and makes specific proposals for modernization of the current situation. At the end of the work are formulated specific measures to implement selected trends in the equipment of a professional soldier of the future.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60932
dc.date.submitted 2022-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
piknerová_2022_dp.pdf 2.093Mb PDF View/Open None
piknerová_2022_op.pdf 177.8Kb PDF View/Open None
piknerová_2022_vp.pdf 149.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account