Projekt zhodnocení efektivnosti investice ve vybrané firmě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zhodnocení efektivnosti investice ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozubíková, Ludmila
dc.contributor.author Mičková, Vendula
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51207
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je zhodnocení investiční akce ve vybrané firmě. Teoretická část práce zahrnuje literární rešerši z oblasti investic a investičního rozhodování, externího a interního prostředí firmy a rovněž finanční analýzy. Analytická část je věnována charakteristice vybrané společnosti, analýze jejího vnitřního a vnějšího prostředí a zhodnocení finančního zdraví podniku. Stěžejní částí této práce je část projektová, která se zabývá samotnou investicí a sestává se z identifikace peněžních toků daného projektu, sestavení časového harmonogramu, stanovení vážených průměrných nákladů na kapitál, zhodnocení investice pomocí statických a dynamických metod při variantách financování vlastními, či cizími zdroji a závěrečné analýzy rizik investičního projektu.
dc.format 123 s. (216 869 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cs
dc.subject peněžní toky cs
dc.subject hodnocení investic cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject financování cs
dc.subject investments en
dc.subject cash flows en
dc.subject investment evaluation en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financing en
dc.title Projekt zhodnocení efektivnosti investice ve vybrané firmě
dc.title.alternative The Evaluation Project of the Investment Effectiveness in the Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Belás, Jaroslav
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma thesis is the evaluation of an investment project in a selected company. The theoretical part of the thesis includes a literature research in the field of investment and investment decision-making, external and internal environment of the company, as well as financial analyses. The analytical part is devoted to characteristics of the selected company, analysis of its internal and external environment and evaluation of the financial health of the company. The main part of this work is the project part, which deals with the investment itself and consists of identifying the cash flows of the project, drawing up a time schedule, determining the weighted average cost of capital, evaluating investments using static and dynamic methods in financing variants of own or external sources and a risk analysis of the investment project.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podnikání a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Entrepreneurship and Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika podniku a podnikání cs
dc.thesis.degree-program Business Administration and Entrepreneurship en
dc.identifier.stag 61246
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
mičková_2022_dp.pdf 3.615Mb PDF View/Open None
mičková_2022_op.docx 47.44Kb Unknown View/Open None
mičková_2022_vp.docx 47.60Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account