[NEOBHÁJENO] Využití folklorního tance v pohybových aktivitách dětí předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Využití folklorního tance v pohybových aktivitách dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Božik, Roman
dc.contributor.author Svobodová, Klára
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:33Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51219
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je využití folklorního tance v pohybových aktivitách dětí předškolního věku. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, kdy první je zaměřena na pohyb a pohybové činnosti v předškolním vzdělávání. Druhá kapitola se zabývá tancem a tanečními činnostmi a jeho vlivem na děti v předškolním vzdělávání. Také zde zmíním propojení s Rámcovým vzdělávacím program pro PV. Poslední kapitola popisuje folklor, lidový tanec, kulturní tradice a zvyky a samozřejmě dětský folklor. Praktická část čtenáři představí využití folklorního tance v mateřské škole, realizaci zpracovaného souboru tanečních aktivit na folklorní tématiku a doporučení pro praxi. Celý projekt je následně evaluován.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject folklor cs
dc.subject taneční folklor cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject lidové zvyky a tradice cs
dc.subject folklore en
dc.subject dance folklore en
dc.subject preschool age en
dc.subject folk customs and tradition en
dc.title [NEOBHÁJENO] Využití folklorního tance v pohybových aktivitách dětí předškolního věku
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Use of folk dance in physical activities for preschool age children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šmatelková, Nikola
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is the use of folk dance in the physical activities of preschool age children. The theoretical part contains three chapters, the first of which is focused on movement and physical activities in preschool education. The second chapter deals with dance, dance activities and their impact on children in preschool education. I also mention the connection with the Framework Educational Program for Preschool Education. The last chapter describes folklore, folk dance, cultural traditions and customs and children's folklore. The practical part will introduce the reader to the use of folk dance in kindergarten, the implementation of a set of dance activities on folklore and recommendations for practice. The whole project is then evaluated.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 59883
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
svobodová_2022_dp.pdf 6.406Mb PDF View/Open None
svobodová_2022_op.pdf 352.0Kb PDF View/Open None
svobodová_2022_vp.pdf 326.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account