Vliv polarity kopolymeru Surlyn na výsledné vlastnosti kompozitů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv polarity kopolymeru Surlyn na výsledné vlastnosti kompozitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zádrapa, Petr
dc.contributor.author Machová, Květoslava
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:40:19Z
dc.date.available 2010-07-16T09:40:19Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5122
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu stupně neutralizace kyseliny methakrylové obsažené v kopolymeru Surlyn a vlivu iontu použitého na její neutralizaci, na výsledné vlastnosti připravených kompozitů a nanokompozitů na bázi polymer/plnivo. Jako matrice byly použity 4 typy kopolymeru Surlyn (Surlyn 8920, Surlyn 8940, Surlyn 9020 a Surlyn 9910). Jako přírodní plniva byly použity Cloisite Na+, Perkasil KS 408, File-mon W05, Filemon P05, a jako modifikované nanoplniva Cloisite 20A a Cloisite 25A. Směsi polymeru a plniva byly připraveny vytlačováním na dvoušneku, a byly zde měřeny vlastnosti mechanické, tokové chování a propustnost pro vodní páru. cs
dc.format 95 s. cs
dc.format.extent 1645694 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject polyethylen cs
dc.subject jíl cs
dc.subject kaolín cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject silika cs
dc.subject ionomer cs
dc.subject Surlyn cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject polyethylene en
dc.subject clay en
dc.subject kaolin en
dc.subject montmorillonite en
dc.subject silica en
dc.subject ionomer en
dc.subject Surlyn en
dc.subject nanocomposites en
dc.title Vliv polarity kopolymeru Surlyn na výsledné vlastnosti kompozitů cs
dc.title.alternative Influence of copolymer polarity on the final composite properties en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kovářová, Lucie
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated This master thesis is interested in the effect of neutralization degree of methacrylic acid groups contained in Surlyn copolymer on the final properties of Surlyn/filler composites. In addition, similar effect was studied for the various types of ion used for neutralization of these acid groups. Four types of Surlyn copolymers (Surlyn 8920, Surlyn 8940, Sur-lyn 9020 a Surlyn 9910) were used in this work as polymer matrixes. Several kinds of natural fillers (Cloisite Na+, Perkasil KS 408, Filemon W05, Filemon P05) and two modi-fied nanofillers (Cloisite 20A a Cloisite 25A) were compounded with polymers using the twin screw extruder. Mechanical properties, flow behaviour and water vapour perme-ability were investigated. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 7645
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
machová_2008_dp.pdfBlocked 1.569Mb PDF View/Open
machová_2008_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
machová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account