Konstrukční návrh kompozitní koloběžky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konstrukční návrh kompozitní koloběžky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Lankaš, Antonín
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:34Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:34Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51236
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává v první polovině teoretické části o kompozitních materiálech, jejich jednotlivých složkách a celkové problematice kompozitů. Ve druhé polovině je práce rozebrána všeobecná aplikace kompozitních materiálů ve sportovním odvětví a v závěru je práce zaměřena na představení koloběžek. V praktické části je znázorněn celkový vývoj kompozitní koloběžky od definice typu koloběžky, volby komponentů, návrhu prototypu rámu až po konstrukční návrh forem pro výrobu toho rámu a podrobení FEM analýze včetně zhodnocení výsledů. V poslední části je znázorněn technologický postup výroby a ekonomické zhodnocení celé výroby jednotlivých částí.
dc.format 110 s. (118 834 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kompozitní materiál cs
dc.subject aplikace kompozitů na sportovní odvětví cs
dc.subject koloběžky cs
dc.subject vývoj kompozitní koloběžky cs
dc.subject FEM analýza cs
dc.subject Composite material en
dc.subject application of composites to sports en
dc.subject scooters en
dc.subject development of composite scooters en
dc.subject FEM analysis en
dc.title Konstrukční návrh kompozitní koloběžky
dc.title.alternative Design of a Composite Scooter
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Javořík, Jakub
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated This diploma thesis talk in the first half of the theoretical part about composite materials, their individual components and the overall issue of composites. The second part of the work is about the application of composite materials in the sports and in the end, the work is focused on the introduction of scooters. The practical part shows the overall development of a composite scooter from the definition of the type of scooter, the choice of components, the design of the prototype frame to the design of molds for the production of that frame and subjecting FEM analysis and evaluation of their results. The last part shows the technological process of production and economic evaluation of the entire production of individual parts. Keywords: Composite material, application of composites to sports, scooters, development of composite scooters, FEM analysis.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 62047
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
lankaš_2022_dp.pdf 7.046Mb PDF View/Open None
lankaš_2022_op.pdf 93.68Kb PDF View/Open None
lankaš_2022_vp.pdf 255.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account