Degradace trichloroethenu bakterií Comamonas testosteroni za snížených teplot

DSpace Repository

Language: English čeština 

Degradace trichloroethenu bakterií Comamonas testosteroni za snížených teplot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Krajčíriková, Sabina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:34Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:34Z
dc.date.issued 2021-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51241
dc.description.abstract Trichlorethylen je možné rozložit bakterií Comamonas testosteroni a to kometabolicky, kdy je v buňce indukován enzym, v tomto případě fenol 2-monooxygenáza, která je indukována fenolem. Dosavadní výzkumy ukázaly, že tato reakce probíhá za laboratorních teplot. V životním prostředí, zejména v podzemních vodách, se však vyskytují teploty výrazně nižší. Tato diplomová práce studovala schopnost bakteriální degradace trichlorethylenu kulturou Comamonas testosteroni RF2 za snížených teplot, tedy při 13 a 8 °C. Pro indukci enzymu a růst kmene na fenolu při nižších teplotách bylo potřeba použít podpůrný substrát, kterým byl laktát sodný. Ve směsi minerálního media, fenolu o koncentraci 100 mg/l a laktátu sodného o koncentraci 100 mg/l proběhla degradace trichlorethylenu úspěšně při každé z výše zmíněných teplot. Při teplotě 13 °C došlo k úplnému odstranění 1,6 mg/l trichlorethylenu za 7 dní kultivace, 3,2 mg/l trichlorethylenu při stejné teplotě byly degradovány za 11 dní a při teplotě 8 °C k úplnému rozkladu 1,8 mg/l trichlorethylenu došlo po 27 dnech kultivace.
dc.format 93 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Degradace cs
dc.subject trichlorethylen cs
dc.subject kometabolismus cs
dc.subject nízké teploty cs
dc.subject fenol cs
dc.subject Degradation en
dc.subject trichloroethylene en
dc.subject cometabolism en
dc.subject low temperatures en
dc.subject phenol en
dc.title Degradace trichloroethenu bakterií Comamonas testosteroni za snížených teplot
dc.title.alternative Trichloroethene degradation by Comamonas testosteroni under cold temperatures
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Marie
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated BacteriumComamonas testosteroniis capable to disintegrate trichloroethylenecometabolically whenkey, in this case phenol 2-monooxygenase,enzyme is induced inthecells by phenol. The latest research showed that this reaction is successfulatlaboratory temperatures. However,in the environment,especially in many typesofgroundwater,thetemperatures are significantlylower.This study examined the ability of bacterial degradation of trichloroethylene bystrainComamonas testosteroniRF2 at temperature as low as 13 and 8°C. For the enzyme inductionand strain growth on phenolat low temperature it was necessary to useasupporting substratesuch as sodium lactate. In mineral mediumamended withphenol at a concentrationof 100mg/l and sodium lactate at a concentrationof 100mg/l trichloroethylene was degraded successfully at both temperatures mentioned above. At 13°C 1.5 mg/l of trichloroethylene was completely removedwithin7 days of cultivationand3.2 mg/l was degraded within 11days.At the 8°C entire disintegration of 1.8 mg/l of trichloroethylene occurredafter 27days of cultivation.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Environmentální inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Environmental Engineering en
dc.identifier.stag 59593
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
krajčíriková_2022_dp.pdf 2.040Mb PDF View/Open None
krajčíriková_2022_op.docx 85.81Kb Unknown View/Open None
krajčíriková_2022_vp.docx 83.30Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account