Analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fafílek, Michael
dc.contributor.author Budíková, Dominika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:34Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:34Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51248
dc.description.abstract Zaměřením bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti vybraného sklářského podniku, který sídlí v Kyjově. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Za primární cíl teoretické části je kladena literární rešerše oblasti konkurence a konkurenceschopnosti. Teoretická část se dále zabývá vybranými metodami (7S McKinsey, Benchmarking, Pest analýza, Porterův model a SWOT analýza), které budou použity pro analýzu konkurenceschopnosti dané společnosti. Praktická část představuje zkoumaný podnik Vetropack Moravia Glass a.s. a jeho konkurenty. Dále je zde aplikována situační analýza, a to pomocí zvolených metod. Kladený cíl praktické části je navrhnout sérii doporučení, jejíž aplikací by vybraná společnost zlepšila svou současnou konkurenční pozici.
dc.format 81 s., příl. 1 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Benchmarking cs
dc.subject 7S McKinsey cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's model en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Benchmarking en
dc.subject 7S McKinsey en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti vybrané společnosti
dc.title.alternative An Analysis of the Competitiveness of a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Barešová, Petra
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated The focus of the bachelor thesis is an analysis of the competitiveness of a selected glass company, which is based in Kyjov. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The primary goal of the theoretical part is a literature search in the field of competition and competitiveness. The theoretical part also deals with selected methods (7S McKinsey, Benchmarking, Pest analysis, Porter's model and SWOT analysis), which will be used for an analysis of the competitiveness of the company. The practical part presents the examined company Vetropack Moravia Glass a.s. and its competitors. Furthermore, situational analysis is applied here, using selected methods. The aim of the practical part is to propose a series of recommendations, the application of which would improve the current competitive position of the selected company.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Business Economics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 61495
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
budíková_2022_dp.pdf 1.505Mb PDF View/Open None
budíková_2022_op.docx 49.20Kb Unknown View/Open None
budíková_2022_vp.docx 49.32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account