Využití mléčných koncentrátů a izolátů v potravinářském průmyslu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití mléčných koncentrátů a izolátů v potravinářském průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pachlová, Vendula
dc.contributor.author Janalíková, Aneta
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.issued 2021-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51304
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá popisem technologií, které umožňují efektivní frakcionaci mléčných složek a to především separací dvou hlavních bílkovin mléka, kaseinů a syrovátky. Mezi klíčovou technologii, které je v práci věnována největší pozornost, patří membránová technologie, jejíž uplatnění v průmyslu postupně roste vzhledem k její šetrnosti, získání kvalitního produktu a ekonomickým podmínkám výroby. Dále jsou zmíněny i standartní postupy využívané v průmyslu jako je enzymatické či kyselé srážení při výrobě sýrů a vysolování. Poslední část práce je zaměřena na aplikaci jednotlivých proteinových koncentrátů a izolátů v různých odvětvích, počínaje potravinářstvím až po kosmetický průmysl.
dc.format 50 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mléčný proteinový koncentrát cs
dc.subject mléčný proteinový izolát cs
dc.subject syrovátka cs
dc.subject kasein cs
dc.subject membránové separační technologie cs
dc.subject milk protein concentrate en
dc.subject milk protein isolate en
dc.subject whey protein en
dc.subject casein en
dc.subject membrane separation technologies en
dc.title Využití mléčných koncentrátů a izolátů v potravinářském průmyslu
dc.title.alternative Use of Milk Concentrates and Isolates in the Food Industry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adámek, Richard
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the description of technologies that allow efficient fractionation of milk components, especially the separation of the two main proteins of milk, caseins and whey proteins. Among the key technologies that are given the most attention in the work is membrane technology, which application in industry is gradually growing to for its considerate, profit of quality product and economy. Standard procedures used in industry, such as enzymatic or acid precipitation in cheese production and salting, are also mentioned. The last part of the work is focused on the application of individual protein concentrates and isolates in various industries, from the food industry to the cosmetics industry.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.identifier.stag 62810
dc.date.submitted 2022-05-02


Files in this item

Files Size Format View Description
janalíková_2022_dp.pdf 1.521Mb PDF View/Open None
janalíková_2022_op.pdf 837.0Kb PDF View/Open None
janalíková_2022_vp.pdf 827.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account