[NEOBHÁJENO] Využití volného času u žáků 2. stupně základních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Využití volného času u žáků 2. stupně základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Iva
dc.contributor.author Kolaříková, Hana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.issued 2022-01-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51308
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím volného času u žáků 2. stupně základních škol. Teoretická část vymezuje v první kapitole pojem volný čas, jeho vývoj i funkce. Dále se práce zaměřuje na výchovu ve volném čase a zařízení pro volnočasové aktivity. Poslední kapitola popisuje vývojové období dospívání a jeho rizika v kontextu volného času. Praktická část této práce se zabývá kvantitativním výzkumem, který byl proveden formou dotazníkového šetření. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak žáci na 2. stupni základních škol využívají svůj organizovaný a neorganizovaný volný čas.
dc.format 81 s. (121 345 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject výchova ve volném čase cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject zařízení pro zájmové vzdělávání cs
dc.subject období pubescence cs
dc.subject rizika pubescentů ve volném čase cs
dc.subject leisure time en
dc.subject leisure education en
dc.subject leisure activities en
dc.subject facilities for hobby education en
dc.subject period of pubescence en
dc.subject risks of pubescents in leisure time en
dc.title [NEOBHÁJENO] Využití volného času u žáků 2. stupně základních škol
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Use of Leisure Time in Upper Primary School Pupils
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2022-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with the use of leisure time by pupils of the upper primary schools. The theoretical part in the first chapter defines the concept of leisure time, its development and function. The work also focuses on education in leisure time and facilities for leisure activities. The last chapter describes the developmental period of adolescence and its risks in the context of leisure time. The practical part of this work is concerned with quantitative research, which was conducted through a questionnaire survey. The aim of this research was to find out how pupils at the upper primary schools use their organized and unorganized leisure time.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 61448
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
kolaříková_2022_dp.pdf 3.122Mb PDF View/Open None
kolaříková_2022_op.docx 16.77Kb Unknown View/Open None
kolaříková_2022_vp.docx 18.32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account