Analýza efektivnosti obecního restauračního zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza efektivnosti obecního restauračního zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina cs
dc.contributor.author Heřmánková, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:42:47Z
dc.date.available 2010-07-16T09:42:47Z
dc.date.issued 2007-12-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5130
dc.description.abstract Má bakalářská práce je zaměřena na výpočet analýzy efektivnosti obecního restauračního zařízení jako součást finanční analýzy. To znamená, zjištění, jak si restaurace vede v jednotlivých letech a s výhledem do budoucna. Teoretická část v úvodu popisuje oblast veřejné správy, charakteristiku obcí, jejich orgánů a hospodaření. Vysvětlím, co je účelem efektivnosti, jaké zdroje a metody hodnocení využívá. Úkolem praktické části je seznámit s obcí Veselá, jejím subjektem "Restaurací Veselanka". Vlastní analýza restaurace je zo-hledněna ve dvou variantách. První, je pohled z hlediska zabezpečení provozu nájemcem, druhá se pokouší analyzovat situaci, kdy si obec bude restauraci provozovat sama. V závěru je výběr nejvýhodnějšího řešení a doporučení do budoucna. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 1060073 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject obec cs
dc.subject provoz restaurace cs
dc.subject příjmy a výdaje cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject effectiveness en
dc.subject municipality en
dc.subject running a restaurant en
dc.subject receipts and ex-penditures en
dc.subject budget en
dc.title Analýza efektivnosti obecního restauračního zařízení cs
dc.title.alternative Analysis of effectiveness of municipal restaurant en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šedová, Hana cs
dc.date.accepted 2008-01-23 cs
dc.description.abstract-translated My work is aiming on calculation the analysis of effectiveness of municipal restaurant as a part of financial analysis. It means, finding, how is the restaurant profitable in single years and with vision to the future. The theoretical part in the introduction describes the area of public administration, characteristics of municipalities, their authorities and economy. I will interpret what is the task of effectiveness, what information sources and methods of evalua-tion use. The task of practical part is to introduce the municipality of Veselá, her subject "Restaurant Veselanka". Self analysis of restaurant is divided into two variations. The first variation is in light of running the business by renter, the second alternative is trying to ana-lyse the situation, when the municipality will carry on the restaurant herself. In the conclu-sion is choice the optimal solution and recommendation to the future. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 7344
dc.date.assigned 2007-10-05 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
heřmánková_2008_bp.pdfBlocked 1.010Mb PDF View/Open
heřmánková_2008_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
heřmánková_2008_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account