Postoje mileniálů vůči environmentální odpovědnosti vybrané firmy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje mileniálů vůči environmentální odpovědnosti vybrané firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štarchoň, Peter
dc.contributor.author Mikulenčáková, Jitka
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:37Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51320
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována postojům generace mileniálů vůči environmentální odpovědnosti firem, v této práci konkrétně firmy JYSK. Cílem bylo identifikování postoje mileniálů k environmentální odpovědnosti firem, zda je environmentální odpovědnost pro ně důležitá a esenciální a zdali vyhledávají tyto aktivity u svých oblíbených značek, obchodníků a firem, či je to pro ně pouhý marketingový fakt, na který neberou ohled. Teoretická část je věnována pozadí společenské odpovědnosti firem, zejména jaké normy jsou v rámci CSR dostupné a pak je také rozebrána teorie zeleného marketingu a jeho strategie. V další kapitole teoretické části je charakterizována generace mileniálů a poslední kapitola patří metodice. Praktická část již rozebírá environmentální aktivity JYSK a porovnává je s environmentálními aktivitami IKEA. Marketingový výzkum v této práci je rozdělen na část kvalitativní a kvantitativní. Východiska z praktické části jsou úvodní kapitolou projektové části, kde jsou nastíněny hlavní nedostatky environmentálních aktivit a jejich následného komunikování firmou JYSK směrem k zákazníkům. Projektová část obsahuje také návrhy na rozšíření environmentálních aktivit a návrhy na jejich komunikaci směrem k zákazníkům.
dc.format 104 s. (158 731 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CSR cs
dc.subject JYSK cs
dc.subject udržitelnost cs
dc.subject environmentální odpovědnost cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject environmentální aktivity cs
dc.subject mileniálové cs
dc.subject CSR en
dc.subject JYSK en
dc.subject sustainability en
dc.subject environmental responsibility en
dc.subject ecology en
dc.subject environmental activities en
dc.subject millennials en
dc.title Postoje mileniálů vůči environmentální odpovědnosti vybrané firmy
dc.title.alternative Millennial Generation Attitudes to Environmental Responsibility of a Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Weberová, Dagmar
dc.date.accepted 2022-05-25
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is devoted to the attitudes of the generation of millennials towards the environmental responsibility of companies, in this work specifically the company JYSK. The aim was to identify the attitudes of millennials to corporate environmental responsibility, whether environmental responsibility is important and essential for them and whether they seek these activities from their favorite brands, dealers and companies, or whether it is just a marketing fact for them they do not take into account. The theoretical part is devoted to the background of corporate social responsibility, especially what standards are available in CSR and then the theory of green marketing and its strategy is also discussed. The next chapter of the theoretical part characterizes the generation of millennials and the last chapter belongs to the methodology. The practical part already analyzes JYSK's environmental activities and compares them with IKEA's environmental activities. Marketing research in this work is divided into qualitative and quantitative part. The starting points from the practical part are the introductory chapter of the project part, which outlines the main shortcomings of environmental activities and their subsequent communication by JYSK towards customers. The project part also contains proposals for the expansion of environmental activities and proposals for their communication towards customers.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62240
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
mikulenčáková_2022_dp.pdf 9.552Mb PDF View/Open None
mikulenčáková_2022_op.pdf 207.8Kb PDF View/Open None
mikulenčáková_2022_vp.pdf 165.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account