The Influence of Processing Conditions on Extraction of Gelatines from Chicken Deboner Residues

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Influence of Processing Conditions on Extraction of Gelatines from Chicken Deboner Residues

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Bystricky-Berezvai, Orsolya
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:38Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:38Z
dc.date.issued 2022-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51340
dc.description.abstract V posledních desetiletích se celosvětově výrazně zvyšuje množství odpadu v potravinářském průmyslu. Potravinářské odpady lze rozdělit na dva druhy: potravinářské odpady z lidské spotřeby a vedlejší průmyslové nejedlé potravinářské produkty. Jedna kategorie vedlejších potravinářských produktů se nazývá vedlejší produkty živočišného původu. Naše výzkumná studie se zaměřuje na snížení množství těchto vedlejších produktů živočišného původu využitím dosud hodnotných částí zvířat pro další prospěšnou výrobu jako surovin pro extrakci želatiny. Během našeho výzkumu jsme optimalizovali podmínky extrakce želatiny ze zbytků kuřecích debonerů a získali fyzikálně-chemické a reologické vlastnosti želatiny. Kontrolovanými nezávislými faktory byly teplota a doba extrakce, které byly analyzovány pomocí Taguchi plánu experimentu. Výsledkem bylo zjištění, že všechny naše želatiny vykazují vysokou pevnost gelu (mezi 196 a 353 Bloom) a viskozitu (mezi 3,2 a 7,6 mPa?s), s nejvyššími hodnotami při maximální nastavené teplotě nebo maximální nastavené době extrakce. Naše výsledky naznačují, že díky vysoké gelové pevnosti a viskozitě mohou být naše želatiny dobře využity v potravinářském průmyslu jako želírující látky v želé cukrovinkách.
dc.format 101 p., 18 p.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vedlejší produkty živočišného původu cs
dc.subject želatina cs
dc.subject pevnost gelu cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject povrchové vlastnosti cs
dc.subject mechanicky vykostěné zbytky kuřecího masa cs
dc.subject vícestupňová extrakce cs
dc.subject animal by-products en
dc.subject gelatine en
dc.subject gel strength en
dc.subject viscosity en
dc.subject surface properties en
dc.subject mechanically deboned chicken meat residue en
dc.subject multi-stage extraction en
dc.title The Influence of Processing Conditions on Extraction of Gelatines from Chicken Deboner Residues
dc.title.alternative The Influence of Processing Conditions on Extraction of Gelatines from Chicken Deboner Residues
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Martina
dc.date.accepted 2022-06-03
dc.description.abstract-translated In the last decades the waste in the food industry has been significantly increasing worldwide. The food wastes can be divided into two types: food wastes from human consumption and industrial non-edible food by-products. One category of the food by-products is called animal by-products. The study focuses on the reduction of these animal by-products by using the still valuable animal parts for further beneficial manufacturing as raw materials of gelatine extraction. During the research we optimized the gelatine extraction conditions from mechanically chicken deboner meet residues and gained the gelatine's physicochemical and rheological characteristics. The controlled independent factors were temperature and extraction time which were analysed by Taguchi experimental design. As a result, we acquired that all of our gelatines perform high gel strength (between 196 and 353 Bloom) and viscosity (between 3.2 and 7.6 mPa?s), with the highest values at the maximum set temperature or maximum set extraction time. Our results indicate that hence of our high gel strength and viscosity our gelatines can be well utilized in the food industry as gelling agents in the jelly confectioneries.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Polymer Engineering cs
dc.thesis.degree-program Polymer Engineering en
dc.identifier.stag 62760
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
bystricky-berezvai_2022_dp.pdf 4.184Mb PDF View/Open None
bystricky-berezvai_2022_op.pdf 219.4Kb PDF View/Open None
bystricky-berezvai_2022_vp.pdf 221.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account