Optimalizace základu daně z příjmů u vybraných subjektů na základě komparace daňových soustav České republiky a Irska

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace základu daně z příjmů u vybraných subjektů na základě komparace daňových soustav České republiky a Irska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarolímová, Blanka
dc.contributor.author Svobodová, Monika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:38Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:38Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51346
dc.description.abstract Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout optimalizaci základu daně u vybraných subjektů při aplikaci české a irské daňové legislativy. Tato optimalizace je provedena na základě získaných poznatků z komparace obou daňových soustav. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na rešerši literárních pramenů, zejména na základní pojmy daňové teorie a daňové systémy obou zemí. Praktická část navazuje na předchozí poznatky a obsahuje srovnání daňových systémů vybraných zemí, jejich analýzu a výpočet několika modelových příkladů. Výsledkem je srovnání daňové zátěže v obou zemích a výpočet efektivní daňové sazby u vybraných subjektů.
dc.format 121 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daňová soustava cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject daňová optimalizace cs
dc.subject komparace cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Irsko cs
dc.subject tax system en
dc.subject income tax en
dc.subject tax base en
dc.subject tax optimalization en
dc.subject comparation en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Ireland en
dc.title Optimalizace základu daně z příjmů u vybraných subjektů na základě komparace daňových soustav České republiky a Irska
dc.title.alternative Optimization of the Income Tax Base Imposed on the Selected Entities Based on a Comparison of Tax Systems of the Czech Republic and Ireland
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janoušková, Jana
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis aims to propose the optimization of the tax base for selected entities in the application of Czech and Irish tax legislation. This optimization is performed based on knowledge gained from comparing both tax systems. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The aforementioned focuses on the research of literary sources, especially on the basic concepts of tax theory and tax systems of both countries. The following part builds on the previous findings and contains a comparison of the tax systems of the selected countries, their analysis, and the calculation of several model examples. And thus, resulting in the comparison of the tax burden in both countries and the computation of effective tax rate for selected entities.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 61340
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
svobodová_2022_dp.pdf 2.013Mb PDF View/Open None
svobodová_2022_op.docx 47.05Kb Unknown View/Open None
svobodová_2022_vp.docx 47.71Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account