Hodnocení jakosti homogenních povrchů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení jakosti homogenních povrchů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubišová, Milena
dc.contributor.author Zuzaňák, Tomáš
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:39Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:39Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51356
dc.description.abstract Teoretická část je věnována hodnocením kvality povrchu, pod kterou spadá průměrná drsnost Ra použitá při vyhodnocení povrchu v praktické části. Následně je v teoretické části zmíněna norma ČSN EN ISO 4287 popisující parametry, termíny a definice struktury povrchu. Dále je zde uvedena povrchová úprava, která ovlivňuje funkci povrchu a popisuje výrobní procesy. Praktická část se zabývá měřením homogenních válcových vzorků vyrobené soustružením, u kterých bylo provedeno vyhodnocení povrchu a následné porovnání parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz.
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject drsnost povrchu cs
dc.subject povrchová úprava cs
dc.subject statistika cs
dc.subject surface roughness en
dc.subject surface finish en
dc.subject statistics en
dc.title Hodnocení jakosti homogenních povrchů
dc.title.alternative Quality Evaluation of Homogeneous Surfaces
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pata, Vladimír
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated The theoretical part is devoted to the surface quality evaluation, under which the average roughness Ra used in the surface evaluation in the practical part falls. Subsequently, the theoretical part mentions the EN ISO 4287 standard describing the parameters, terms and definitions of surface structure. There is also a surface treatment that affects the function of the surface and describes the production processes. The practical part deals with the measurement of homogeneous cylindrical specimens produced by turning, for which surface evaluation and subsequent comparison of the surface roughness parameters Ra and Rz were carried out.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 62341
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
zuzaňák_2022_dp.pdf 2.641Mb PDF View/Open None
zuzaňák_2022_op.pdf 858.6Kb PDF View/Open None
zuzaňák_2022_vp.pdf 857.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account