Atypické pivní a sladové nápoje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Atypické pivní a sladové nápoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salek, Richardos Nikolaos
dc.contributor.author Rüll, Tomáš
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:39Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:39Z
dc.date.issued 2021-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51368
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá potenciálem Tibi, při výrobě nápojů na bázi piva, jako alternativou za pivovarské kvasinky na čtyřech prototypech vyrobených odlišnou technologií mutování. Konkrétně se jednalo o fermentované sladové nápoje, které byly vyrobeny technologií infuzní a dekokční a atypické pivní nápoje vyrobené na základě infuzní a dekokční technologie výroby rmutu. Prototypy těchto nápojů byly podrobeny fyzikálně-chemické analýze, reologické analýze, posouzení koncentrace biogenních aminů a také senzorické analýze.
dc.format 74
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject atypické napoje cs
dc.subject dekokce cs
dc.subject infuze cs
dc.subject chmelovar cs
dc.subject Tibi cs
dc.subject vodní kefír cs
dc.subject fermentace cs
dc.subject atypical beverages en
dc.subject decoction en
dc.subject infuzion en
dc.subject hopping en
dc.subject Tibi en
dc.subject water kefir en
dc.subject fermentation en
dc.title Atypické pivní a sladové nápoje
dc.title.alternative Atypical Beer and Malt Beverages
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášek, Zdeněk
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the potential of Tibi, in the production of beer-based beverages, as an alternative to brewer's yeast on four prototypes produced by different mutation technology. Specifically, the above-mentioned were fermented malt-based (barley malt) beverages that were produced by the infusion and decoction mashing technology and atypical beer-based beverages produced by the infusion and decoction mashing technology. The prototypes of these beverages were subjected to physicochemical analysis, rheological analysis, assessment of the concentration of biogenic amines and also sensory analysis.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Technology en
dc.identifier.stag 61936
dc.date.submitted 2022-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
rüll_2022_dp.pdf 5.190Mb PDF View/Open None
rüll_2022_op.pdf 734.8Kb PDF View/Open None
rüll_2022_vp.pdf 713.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account