Konverze hospodářských objektů rodinné usedlosti na bydlení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konverze hospodářských objektů rodinné usedlosti na bydlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koláček, Kamil
dc.contributor.author Knoblichová, Andrea
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:40Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:40Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51391
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konverze hospodářských objektů, které dříve sloužily k hospodářskému využití. V daném objektu vypracovávám koncept a návrh konverze stodoly, chlévů a maštalí pro účely bydlení s přístavbou, a přitom ctít vesnický ráz místa. Bakalářská práce se rozděluje na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá z historie a poznatků na tento typ staveb a zkoumá anotace konverze různých typů budov pro nové využití. Praktická část představuje seznámení s návrhem konverze hospodářských objektů v řešeném území. Hlavním cílem práce je návrh konverze hospodářských objektů s přístavbou, kde je kladen důraz na zachování venkovského rázu tak, aby vyhověl standardům potřeb na bydlení mladé rodiny v soužití se starší generací v rámci jednoho prostoru.
dc.format 62
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konverze cs
dc.subject hospodářské objekty cs
dc.subject stodola cs
dc.subject vesnice cs
dc.subject architektura cs
dc.subject conversion en
dc.subject farm buildings en
dc.subject barn en
dc.subject village en
dc.subject architecture en
dc.title Konverze hospodářských objektů rodinné usedlosti na bydlení
dc.title.alternative Reconstruction of farm buildings
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hirnšal, Zdeněk
dc.date.accepted 2022-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the conversion of a farm buildings, which once served for economic recovery. I try to design a concept of conversion of a barn and cowsheds on a purpose for living and still respect the original character of the village character of this place. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of general knowledge from the past and researches for another types of buildings for its new purpose. The practical part is the design of the project of conversion of a farm buildings. The main objective is to design the conversion of the existing farm buildings, where the emphasis is on maintaining the original character of its place and comply the standards for living of a young family with older generation on one place together.
dc.description.department Ateliér Prostorová tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 62725
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
knoblichová_2022_dp.pdf 5.775Mb PDF View/Open None
knoblichová_2022_op.pdf 755.1Kb PDF View/Open None
knoblichová_2022_vp.pdf 520.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account