Technologie výroby bezlepkového piva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technologie výroby bezlepkového piva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salek, Richardos Nikolaos
dc.contributor.author Petroš, Filip
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:41Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:41Z
dc.date.issued 2021-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51414
dc.description.abstract Bakalářská práce byla zaměřena na charakteristiku a výrobu čirokového (bezlepkového) piva. V praktické části byl vyroben čirokový slad (z odrůdy Ruzrok) a z něj byly připraveny čtyři šarže čirokového piva, lišící se rmutovacím postupem a přídavkem zcukřovacích enzymů. V rámci kontroly meziproduktu a piva byly provedeny vybrané fyzikální-chemické analýzy, dále pak stanovení barvy, hořkosti, velikosti částic, reologických vlastností a biogenních aminů. Na závěr byly vzorky podrobeny senzorické analýze. Z výsledku bylo patrné, že přídavek enzymů a zvolený rmutovací postup, měl vliv na vlastnosti mladiny, prokvašeného piva i výsledného finálního produktu. Použitím zcukřovacích enzymů bylo možné dosáhnout stejného prokvašení jako při výrobě piv z ječného sladu.
dc.format 81 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject čirok cs
dc.subject pivo cs
dc.subject slad cs
dc.subject bez lepku cs
dc.subject zcukřovací enzymy cs
dc.subject rmutovací postup cs
dc.subject sorghum en
dc.subject beer en
dc.subject malt en
dc.subject gluten-free en
dc.subject amylolytic enzymes en
dc.subject mashing procedure en
dc.title Technologie výroby bezlepkového piva
dc.title.alternative Gluten-free beer production
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kůrová, Vendula
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis was focused on the characteristics and production of sorghum (gluten free) beer. In the practical part, sorghum malt was produced from the Ruzrok variety and four batches of sorghum beer were prepared from it, presenting differences in the mashing process and the addition of amylolytic enzymes. As a part of the control of the intermediate products and beer, selected physico-chemical analyses were carried out, and further determination of color, bitterness, particle size, rheological properties and biogenic amines. Finally, the samples were subjected to sensory analysis. The result showed that the addition of the enzymes and the chosen mashing strategy had an effect on the tested properties of wort, fermented beer and the final product. By using amylolytic enzymes, it was possible to achieve the same fermentation degree as in the production of barley-malt beers.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Technologie a hodnocení potravin cs
dc.identifier.stag 62829
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
petroš_2022_dp.pdf 4.576Mb PDF View/Open None
petroš_2022_op.pdf 819.9Kb PDF View/Open None
petroš_2022_vp.pdf 818.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account