Analýza rizik nakládání s odpadem na území obce Svatobořice-Mistřín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizik nakládání s odpadem na území obce Svatobořice-Mistřín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pekaj, Robert
dc.contributor.author Krejčiřík, David
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:42Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:42Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51431
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik nakládání s odpadem na území obce Svatobořice-Mistřín. Teoretická část se věnuje legislativě odpadového hospodářství, plány odpadového hospodářství, dělením odpadů do kategorií a hierarchií při nakládání s nimi a také analýze rizik. V praktické části je řešena problematika nakládání s odpady na území dané obce, konkrétní kategorizace odpadů a jak je s nimi nakládáno. Pro zhodnocení odpadového hospodářství je použita metoda SWOT analýzy a na podrobnější ohodnocení a nalezení rizik byla použita analýza FMEA. Závěr práce tvoří zhodnocení stávajícího systému odpadového hospodářství a návrhy na opatření ke zkvalitnění systému nakládání s odpady.
dc.format 79
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject odpady cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject analýza FMEA cs
dc.subject waste management en
dc.subject risk analysis en
dc.subject waste en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject FMEA analysis en
dc.title Analýza rizik nakládání s odpadem na území obce Svatobořice-Mistřín
dc.title.alternative Analysis of Waste Management Risks in the Municipality of Svatobořice-Mistřín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2022-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of waste management risks in the territory of the municipality of Svatobořice-Mistřín. The theoretical part deals with waste management legislation, waste management plans, waste categorization, and waste management hierarchies as well as risks analysis. The practical part deals with waste management in the territory of the municipality, specific categorisation of waste, and how it is managed. The SWOT analysis method is used to evaluate waste management and the FMEA analysis is used to evaluate and identify risks in more detail. The thesis concludes with an evaluation of the existing waste management system and suggestions for measures to improve the waste management system.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 62454
dc.date.submitted 2022-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
krejčiřík_2022_dp.pdf 3.056Mb PDF View/Open None
krejčiřík_2022_op.docx 47.44Kb Unknown View/Open None
krejčiřík_2022_vp.pdf 228.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account