Etická dilemata střihové skladby v současném slovenském dokumentárním filmu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etická dilemata střihové skladby v současném slovenském dokumentárním filmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemeškal, Libor
dc.contributor.author Ondruš, Juraj
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:42Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:42Z
dc.date.issued 2018-07-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-110-8 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51437
dc.description.abstract Pomenovanie etické dilemystrihovej skladby predstavujemožnoobsiahle či nezrozumiteľnéslovnéspojenie, ale nesievsebe jasnývýznam. Vteoretickej rovineetika skúma princípy možností voľby astrihová skladba je podvedomé uvažovanie omožnostiach voľby na dennej bázi,preto autor dizertačnej práce prepája adáva do kontrastu tieto dva termíny. Zároveň strihač alebo strihačka vykonáva tento úkon bez spätnej rekonštrukcie rozborudaného rozhodnutiaastrihové rozhodnutie nie je primárne založené na technickej stránke odboru, ale na vnútornom postoji indivídua filmového strihača. Preto je cieľom dokázať, že strihová skladba je etický procesaže podvedomé aautomatické rozhodovanie sa môže stať vedomým automatizmom filmového strihača.
dc.format 40 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Etika cs
dc.subject dokument cs
dc.subject dilema cs
dc.subject strihová skladba cs
dc.subject rozhodnutie cs
dc.subject uvažovanie omožnostiach cs
dc.subject súhlas cs
dc.subject zverejnenie cs
dc.subject konštrukcia cs
dc.subject komunikácia cs
dc.subject Ethics en
dc.subject documentary en
dc.subject dilemma en
dc.subject film editing en
dc.subject decision en
dc.subject thinking aboutpossibilities en
dc.subject consent en
dc.subject disclosure en
dc.subject construction en
dc.subject communication en
dc.title Etická dilemata střihové skladby v současném slovenském dokumentárním filmu
dc.title.alternative Ethical Dilemmas of Film Editing in Contemporary Slovak Documentary Film
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated Ethical dilemmas in video editing may sound like a broad topic. It is in any case a topic of great importance. On a theoretical level, ethics is the study of the principles in decision making. Video editing involves a kind of subconscious decision making on a daily basis. This is why the author connects and contrasts these two terms in this dissertation. This theme is worth dwelling upon precisely because the video editor frequently edits videos without a retrospective analysis of the decisions made. Decisions made in editing are based to a greater extent on the internal stance of the individual film editor than on the technical aspects of the craft of editing.The aim, therefore, is to show that composition in video editing is an ethical process and that subconscious and automatic decision making can become a conscious automatic process on the side of the video editor.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 62932
dc.date.submitted 2022-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
Ondrus_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 8.330Mb PDF View/Open
ondruš_2022_dp.pdf 12.18Mb PDF View/Open None
ondruš_2022_op.pdf 507.9Kb PDF View/Open None
ondruš_2022_vp.pdf 347.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account