Statistická analýza vlivu vnějšího pole na fázový přechod polymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Statistická analýza vlivu vnějšího pole na fázový přechod polymerů

Show full item record

No preview available
Title: Statistická analýza vlivu vnějšího pole na fázový přechod polymerů
Author: Hoferek, Jakub
Advisor: Hřibová, Martina
Abstract: Diplomová práce se zabývá snahou o urychlení fázové transformace z fáze II do fáze I isotaktického polybutenu-1 za pomocí mikrovlnného záření. V teoretické části jsou obsaženy obecné informace o polymerech, jejich struktuře a také část byla zaměřena na isotaktický polybuten-1, vybrané metody charakterizace polymerních vzorků a na vliv vnějších polí na strukturu polymerů. Také jsou zde popsány statistické metody pro analýzu dat. V praktické části jsou popsány použité materiály, příprava vzorků a jejich následné měření pomocí rentgenové difrakce. Jsou zde interpretovány dosažené výsledky, náležitě popsány a byla provedena následná statistická analýza a vyhodnocení. Z výsledků bylo vypozorováno, že mikrovlnné pole při dávce 700 W dokázalo urychlit fázovou transformaci II na I téměř o polovinu. Ze statistické analýzy vyplynulo, že rozptyly i průměry u poločasu fázové transformace se statisticky významně liší.
URI: http://hdl.handle.net/10563/51482
Date: 2022-01-03
Availability: Bez omezení
Department: Ústav výrobního inženýrství
Discipline: Řízení jakosti


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
hoferek_2022_dp.pdf 2.249Mb PDF View/Open None
hoferek_2022_op.pdf 751.1Kb PDF View/Open None
hoferek_2022_vp.pdf 771.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account