Analýza řízení pohledávek ve společnosti VÚHŽ a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza řízení pohledávek ve společnosti VÚHŽ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Kolibová, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:44Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:44Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51500
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na systém řízení pohledávek ve společnosti VÚHŽ a.s. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury charakterizovány pohledávky, jejich vznik, rozdělení, oceňování, přechodné či trvalé snížení jejich hodnoty a možné způsoby zániku. Dále jsou vymezeny dostupné zajišťovací nástroje a způsoby vymáhání pohledávek. Na závěr teoretické části jsou definovány finanční ukazatele vztahující se k oblasti pohledávek. V praktické části je nejprve krátce představena společnost VÚHŽ a.s. a je popsán současný systém řízení pohledávek. Dále se praktická část věnuje analýze pohledávek z obchodních vztahů, časovému rozboru pohledávek z obchodních vztahů dle lhůty splatnosti a finanční analýze se zaměřením na pohledávky. Na základě výsledků provedené analýzy jsou navrhnuta doporučení, která povedou ke zlepšení současného systému řízení pohledávek.
dc.format 85 s. (134 344 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohledávky cs
dc.subject řízení pohledávek cs
dc.subject obchodní úvěr cs
dc.subject zajišťovací nástroje cs
dc.subject pohledávky po splatnosti cs
dc.subject vymáhání pohledávek cs
dc.subject receivables en
dc.subject management of receivables en
dc.subject trade credit en
dc.subject hedging instruments en
dc.subject overdue receivables en
dc.subject debt collection en
dc.title Analýza řízení pohledávek ve společnosti VÚHŽ a.s.
dc.title.alternative Analysis of Receivables Management in the Company VÚHŽ a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sadil, Vojtěch
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the topic of receivables management systems in the firm VÚHŽ a.s. The theoretical part is based on professional literature which characterizes the receivables, its origins, distribution, valuation, temporary or permanent decrease in their value and possible ways of receivables extinguishment. Furthermore, the available hedging tools and methods of debt collection are defined. At the end of the theoretical part, financial indicators related to the area of receivables are discussed. In the practical part, the company VÚHŽ a.s. is briefly described and the current receivables management system is defined. Additionally, the practical part is devoted to the analysis of trade demands, time analysis of trade demands by maturity and financial analysis with a focus on those demands. Based on the results of the analysis, recommendations are proposed that will lead to the improvement of the current receivables management system.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 61572
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
kolibová_2022_dp.pdf 2.722Mb PDF View/Open None
kolibová_2022_op.docx 46.87Kb Unknown View/Open None
kolibová_2022_vp.docx 53.48Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account