Customer journey mladých designérů v rámci soutěží

DSpace Repository

Language: English čeština 

Customer journey mladých designérů v rámci soutěží

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gartnerová, Eva
dc.contributor.author Oppeltová, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:45Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:45Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51512
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem customer journey mladých designérů v rámci soutěží. Cílem práce bude zjistit motivací a přínos pro mladé designéry nejen při zapojení do soutěží, ale i při navazující spolupráci. V teoretické části jsou nadefinovány pojmy jako marketing kultury a Art marketing. Dále bude zmíněna marketingová strategie, marketingová komunikace a plán, customer journey i mapping. Nahlíženo bude i na spotřebitele a jeho chování, potřeby a motivace. Je zde také uvedena metodika práce, která obsahuje cíl a účel výzkumu, také metodu šetření, výzkumné otázky a bude definován obecný profil respondentů. Praktická část se věnuje výsledkům kvalitativního šetření mezi designéry a členy festivalu.
dc.format 68s. (90 100 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kultura cs
dc.subject cesta zákazníka cs
dc.subject motivace cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject Art marketing cs
dc.subject culture en
dc.subject customer journey en
dc.subject motivation en
dc.subject need en
dc.subject Art marketing en
dc.title Customer journey mladých designérů v rámci soutěží
dc.title.alternative Customer Journey of Young Designers in Competitions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic of customer journey of young designers in competitions. The aim of the work will be to find out the motivation and benefits for young designers not only in participating in competitions, but also in subsequent cooperation. The theoretical part defines concepts such as cultural marketing and art marketing. Furthermore, the marketing strategy, marketing communication and plan, customer journey will be mentioned and mapping. The consumer and his behavior, needs and motivation will also be viewed. There is also a methodology of work, which contains the goal and purpose of the research as well as the survey method, research questions and the general profile of the respondents will be defined. The practical part deals with the results of a qualitative survey among designers and members of the festival.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62644
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
oppeltová_2022_dp.pdf 1.606Mb PDF View/Open None
oppeltová_2022_op.doc 142.5Kb Unknown View/Open None
oppeltová_2022_vp.pdf 53.36Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account