Návrh nového výrobního pracoviště ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh nového výrobního pracoviště ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Alexa, Jan
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:45Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:45Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51522
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem standardizovaného pracoviště ve vybrané společnosti. Hlavním cílem této práce je s využitím metody 5S navrhnout standardizovanou podobu pracoviště, jenž bude odpovídat potřebným požadavkům. Teoretická část se věnuje zpracování literární rešerše na problematiku související s tématem práce. Navazující praktická část je rozdělena na analytickou část, která identifikuje specifické požadavky související se vznikem pracoviště a část návrhovou, která je založena na vytvoření návrhu pracoviště pomocí metody 5S. Součástí práce je také závěrečné zhodnocení.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject standardizace cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject 5S cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject Standardization en
dc.subject Workplace en
dc.subject Visualization en
dc.subject 5S en
dc.subject Safety en
dc.title Návrh nového výrobního pracoviště ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Proposal of the New Workplace in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pivnička, Michal
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the proposal of a standardize a workplace in a selected company. The main goal of this thesis is to propose a standardize a form of the workplace by using of the 5S method, which will meet the necessary requirements. The theoretical part is devoted to the processing of literary research on matters related to the topic of the thesis. The follow-up practical part is divided into an analytical part, which identifies specific requirements related to the creation of the workplace and proposal part, which is based on the creation of a proposal of a workplace using the 5S method. The thesis also includes the final evaluation.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61774
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
alexa_2022_dp.pdf 6.434Mb PDF View/Open None
alexa_2022_op.docx 47.95Kb Unknown View/Open None
alexa_2022_vp.docx 50.20Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account