Analýza marketingové komunikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s partnerskými institucemi v programu Erasmus

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s partnerskými institucemi v programu Erasmus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taraba, Pavel
dc.contributor.author Náplavová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:50:19Z
dc.date.available 2010-07-16T09:50:19Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5153
dc.description.abstract V teoretické části je získána informace, která umožňuje nový pohled na propagaci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dává návod jak stanovit marketingový plán při použití taktických elementů marketingové komunikace a reklamního mixu. Marketingová komunikace by měla být založena na chování a zpracování informačních potřeb určitého druhu cílové skupiny. Nejprve jsem použila v teoretické části hlavní myšlenky P. Kotlera, Chrise Filla , D.L Kurtze, ale i jiné informační prameny. Na začátek je důležité zdůraznit komunikační proces, který bych ráda zefektivnila pomocí přímého marketingu a jeho instrumentů. V analytické části je ve zkratce zmíněn zajimavý vznik programu Erasmus, v náznacích uvádím i program Sokrates (část programu Erasmus) , ale v práci se chystám zaměřit zvláště na program Erasmus, protože program Sokrates je více individualní (studenti si hledají sami možnost vyššího vzdělání - Ph. D.). Použila jsem krátký průzkum s odpověďmi Erasmus studentů, kteří studovali ve Zlíně ve školním období 2006/2007 a zimním semestru 2007, za účelem zjistit současnou kvalitu Buddy systému na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Domnívám se, že spokojenost bývalých Erasmus studentů je pro univerzitu nejlepší reklama. Hlavní průzkum vychází z odpovědí studentů, kteří ve Zlíně nikdy nestudovalia mohou být objektivní. Pokračování průzkumu nabízí nové možnosti propagačních aktivit. Vídím zde velkou šanci pro univerzitu získat nové studenty programu Erasmus a rozšířit možnosti mezinárodní spolupráce. cs
dc.format 65.s cs
dc.format.extent 365930 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova: Reklama cs
dc.subject propagace prodeje cs
dc.subject přímí marketing cs
dc.subject osobní kontakt cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační proces cs
dc.subject reklamní plán cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject hypotéza cs
dc.subject náklady na komunikaci cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject program Erasmus cs
dc.subject Keywords: The advertising en
dc.subject the sales promotion en
dc.subject the direct marketing en
dc.subject the personal contact en
dc.subject the marketing communication en
dc.subject the communication process en
dc.subject the advertising plan en
dc.subject the marketing research en
dc.subject the hypothesis en
dc.subject the costs of the communication en
dc.subject the questionnaire en
dc.subject program Erasmus en
dc.title Analýza marketingové komunikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s partnerskými institucemi v programu Erasmus cs
dc.title.alternative The analysis of marketing communication influence of Tomas Bata University in Zlín with partner institutions in program Erasmus en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šviráková, Eva
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated The information extracted from the theoretical part is the possibility to advertise the Tomas Bata University in Zlín and how to create a marketing plan which will be executed by using the tactical elements of the Marketing Communication, or Promotion Mix. Marketing communication should be grounded in the behaviour and information processing needs and style of the target audience. Firstly in the theory, I have chosen opinions of Philip Kotler, Chris Fill, David L. Kurtz and other resources. For the first contact it is important to highlight the communication process which I would like to make more effective through direct marketing and its instruments. Secondly in the analytical part there is an essay about the creation of the Erasmus program, there is also short mention about the Socrates program (a part of program Erasmus). I am going to focus in particular on the Erasmus program because Socrates is more individual program then program Erasmus (Socrates - students and teachers are searching for Ph.D. programs and other higher education). I used short research with responses from the Erasmus students who have been studying in Zlín in order to find out what is the current level of the Buddy system. From my point of view their content is the most favorable publicity for TBU in Zlín. The main survey avail of the responses of the international students who have never been studying at the University in Zlín, they have more objective views. The next main part of analytical part is marketing research where I looked about new opportunities for TBU's advertising activities. That is the chance how to attract new Erasmus students and provide new possibilities of international cooperation TBU in Zlín. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9783
dc.date.assigned 2008-03-21
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
náplavová_2008_bp.pdfBlocked 357.3Kb PDF View/Open
náplavová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
náplavová_2008_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account