Penetračné testovanie súčasných mobilných aplikácií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Penetračné testovanie súčasných mobilných aplikácií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oulehla, Milan
dc.contributor.author Kubíček, Michal
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:46Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:46Z
dc.date.issued 2022-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51549
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá penetračným testovaním mobilných aplikácií bežiacich na platforme Android. Cieľom práce bolo analyzovať a popísať nástroje využívané na statickú aj dynamickú analýzu a následne tieto nástroje aj použiť na praktické ukážky využívania nájdených zraniteľností v aplikáciách. Výsledkom práce sú teda ukážky rôznych útokov a navrhnutie metodiky penetračného testovania aplikácií.
dc.format 124 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Penetračné testovanie cs
dc.subject Android cs
dc.subject Aplikácia cs
dc.subject Zraniteľnosť cs
dc.subject Útok cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject Data cs
dc.subject Metodika cs
dc.subject Penetration testing en
dc.subject Android en
dc.subject Application en
dc.subject Vulnerability en
dc.subject Attack en
dc.subject Analysis en
dc.subject Data en
dc.subject Methodology en
dc.title Penetračné testovanie súčasných mobilných aplikácií
dc.title.alternative Penetration Testing of Contemporary Mobile Applications
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žáček, Petr
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals with penetration testing of mobile applications running on the Android platform. The objective was to analyze and describe the tools used for static and dynamic analysis, then use them for practical examples of exploiting the vulnerabilities found in applications. The result of the thesis are demonstrations of various attacks and suggestion of a methodology for penetration testing of applications.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 60624
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
kubíček_2022_dp.pdf 3.458Mb PDF View/Open None
kubíček_2022_op.pdf 216.2Kb PDF View/Open None
kubíček_2022_vp.doc 291.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account