Hodnocení dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Hodnocení dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Hodnocení dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín
Autor: Matušincová, Dominika
Vedoucí: Bednář, Pavel
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín. Hlavním cílem práce je navrhnout projekt podpory zemědělství s mimoprodukční funkcí za účelem rozvoje venkova. Pro dosažení vytyčených cílů byl nejprve vypracován teoretický podklad popisující zemědělství, venkov a Společnou zemědělskou politiku. Dále byl zanalyzován stav zemědělství v okrese Vsetín a byly realizovány rozhovory s vybranými zemědělskými subjekty. Veškeré získané informace z rozhovorů byly zpracovány do SWOT analýzy, která vymezuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby zemědělského podnikání na území okresu Vsetín. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy doporučující strategie pro rozvoj zemědělského podnikání a rozvoj území okresu Vsetín. Závěrem práce byl navržen projekt podpory venkovského cestovního ruchu - rekonstrukce stávajícího hospodářství v malokapacitní ubytovací zařízení s doplňkovými vzdělávacími aktivitami, vycházející ze získaných informací. Tento projekt byl podroben časové, nákladové a rizikové analýze reflektující současnou situaci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/51566
Datum: 2022-02-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
matušincová_2022_dp.pdf 3.134Mb PDF Zobrazit/otevřít None
matušincová_2022_op.docx 47.34Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
matušincová_2022_vp.docx 49.05Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet